Workplace

Twoje miejsce pracy jest naszym priorytetem

Wspieramy potrzeby, stawiamy na ludzi, kreujemy ich holistyczne doświadczenie.

https://www.nowystyl.com/getmedia/c6ce0e4f-7782-4e24-935b-428bc4285089/workplace-01-b-23866.jpg
Biuro to dla nas coś więcej niż przestrzeń. To nie tylko ściany i podłoga, na której umieszczamy wysokiej jakości meble. Wierzymy, że biuro stanowi istotny czynnik, który wpływa na sukcesy osiągane przez firmę i jej pracowników. Odpowiednio zaaranżowane i przygotowane biuro wspiera, motywuje i usprawnia realizację codziennych zawodowych obowiązków.

Office space

 • Work Zone

  Workstations
  Hot Desking Space 
  Managerial Rooms

 • Meet Zone

  Meeting Rooms
  Open Collaboration
  Semi-Open Collaboration
  Agile Space

 • Focus Zone

  Focus Room
  Focus Spot

 • Break Zone

  Canteen
  Chillout Space

Projektowanie różnorodnych przestrzeni pracy jest kluczowe dla efektywnego funkcjonowania biura

 • O tyle wzrasta satysfakcja pracowników, jeżeli ich biuro zapewnia miejsca zarówno do pracy w ciszy jak i współpracy

 • Pomysłów powstaje poza biurkiem, w wyniku interakcji ze współpracownikami na terenie biura
 • Wzrost produktywności indywidualnej, osiągnięty dzięki dostępowi do różnych stref w biurze
Niezależnie od charakteru biura (biuro komórkowe, biuro open-space itd.) odpowiednie strefowanie przestrzeni biurowej stanowi kluczowy element w kontekście poprawy efektywności wykonywanych zadań. Dzięki starannie zaprojektowanym mikrostrefom, każda przestrzeń jest dedykowana konkretnej aktywności, co z kolei sprzyja skuteczniejszemu wykonywaniu określonych obowiązków. 

Przestrzeń biurowa i jej mikrostrefy

Workstations
Podstawowe, indywidualne stanowiska pracy. Ergonomiczne miejsca pracy, pozwalające na wykonywanie obowiązków zawodowych powyżej 4 h. Każdy pracownik może posiadać swoje własne dedykowane biurko lub może korzystać z niego na zasadzie współdzielenia (Desk Sharing).
Hot Desking Space
Dodatkowe biurko lub stół projektowy dostępny dla wszystkich pracowników, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji. Forma stworzona z myślą o pracownikach mobilnych lub innych, nieposiadających swojego stałego stanowiska pracy. Często w biurach tworzy się też strefę hot desking dla pracowników przyjeżdżających z innych oddziałów lub osób (np. klientów), które chcą przez pewien czas popracować przy biurku/stole.
Managerial Rooms
Indywidualne gabinety – zazwyczaj kierownicze, managerskie, dyrektorskie lub premium (Gabinet Zarządu). Charakter aranżacji gabinetu może odzwierciedlać strukturę firmową. Ten rodzaj mikrostrefy pozwala na zachowanie poufności prowadzonych działań lub aktywności, zazwyczaj wyposażony w dodatkowe miejsce do przechowywania (np. poufnej dokumentacji pracowniczej). To mikrostrefa, która może łączyć w sobie wszystkie obszary przestrzeni biurowej (praca indywidualna, praca w skupieniu, spotkania).
1 / 4
Meeting Rooms
Miejsce spotkań w formie zamkniętej sali konferencyjnej o najwyższym poziomie prywatności działań. To mikrostrefa przeznaczona dla różnej liczby pracowników. Jej aranżacja może mieć różnorodny charakter: od nieformalnej po premium. Przestrzeń, która może podlegać systemowi rezerwacji.
Meeting Rooms
Miejsce spotkań w formie zamkniętej sali konferencyjnej o najwyższym poziomie prywatności działań. To mikrostrefa przeznaczona dla różnej liczby pracowników. Jej aranżacja może mieć różnorodny charakter: od nieformalnej po premium. Przestrzeń, która może podlegać systemowi rezerwacji.
Meeting Rooms
Miejsce spotkań w formie zamkniętej sali konferencyjnej o najwyższym poziomie prywatności działań. To mikrostrefa przeznaczona dla różnej liczby pracowników. Jej aranżacja może mieć różnorodny charakter: od nieformalnej po premium. Przestrzeń, która może podlegać systemowi rezerwacji.
Meeting Rooms
Miejsce spotkań w formie zamkniętej sali konferencyjnej o najwyższym poziomie prywatności działań. To mikrostrefa przeznaczona dla różnej liczby pracowników. Jej aranżacja może mieć różnorodny charakter: od nieformalnej po premium. Przestrzeń, która może podlegać systemowi rezerwacji.
Open Collaboration
Miejsce pracy zespołowej bez dodatkowych ścianek lub paneli. Mikrostrefa przeznaczona do szybkich między pracowniczych spotkań i konsultacji. Charakter tej strefy gwarantuje dostępność w każdym momencie, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji.
1 / 2
Semi-open Collaboration
Miejsce pracy zespołowej wyposażone w dodatkowe panele lub mobilne ścianki, odgradzające zespół od reszty biura. Charakter tej strefy zapewnia większą prywatność prowadzonych działań (np. one-to-one meetings), a jej klimat skłania do zciszenia tonu głosu czy zrezygnowania z rozmów telefonicznych bądź video. Mikrostrefa, która nie podlega systemowi wcześniejszej rezerwacji.
Semi-open Collaboration
Miejsce pracy zespołowej wyposażone w dodatkowe panele lub mobilne ścianki, odgradzające zespół od reszty biura. Charakter tej strefy zapewnia większą prywatność prowadzonych działań (np. one-to-one meetings), a jej klimat skłania do zciszenia tonu głosu czy zrezygnowania z rozmów telefonicznych bądź video. Mikrostrefa, która nie podlega systemowi wcześniejszej rezerwacji.
Agile Space
Miejsce w przestrzeni biurowej o wysokiej elastyczności i mobilności, służące wewnętrznym spotkaniom zespołów. Mikrostrefa wyposażona w mobilne i wielofunkcyjne meble. Może być z łatwością dostosowana do aktualnych potrzeb lub etapu pracy zespołów pracowników. Przestrzeń wspierająca pracę zgodną z filozofią Agile.
Focus Room
Miejsce w przestrzeni biurowej przeznaczone do pracy indywidualnej w ciszy i wysokim skupieniu. Warto pamiętać, że Focus Room nie jest indywidualnym gabinetem. To pomieszczenie podlegające rezerwacji, do którego dostęp mają wszyscy pracownicy, dlatego warto, aby było wyposażone w rozwiązania meblowe o intuicyjnych mechanizmach regulacji. Aktualnie Focus Room pełni również funkcję miejsc spotkań online oraz 2–3-osobowych konsultacji o poufnym charakterze.
1 / 2
Focus Spot
Wydzielone miejsce w przestrzeni open-space, które pozwala na zwiększenie prywatności  i poufności pracy. Mikrostrefa, której charakter (wizualna izolacja) skłania do konkretnych zachowań np. ściszonego tonu głosu, braku głośnych konsultacji czy nieodbywania spotkań online. Dodatkowe akcesoria tj. np. akustyczne panele czy mobilne ścianki wpływają na poprawę właściwości akustycznych strefy.
Focus Spot
Wydzielone miejsce w przestrzeni open-space, które pozwala na zwiększenie prywatności  i poufności pracy. Mikrostrefa, której charakter (wizualna izolacja) skłania do konkretnych zachowań np. ściszonego tonu głosu, braku głośnych konsultacji czy nieodbywania spotkań online. Dodatkowe akcesoria tj. np. akustyczne panele czy mobilne ścianki wpływają na poprawę właściwości akustycznych strefy.
Canteen
Mikrostrefa w obszarze regeneracji, pełniąca funkcję socjalną oraz społeczną. Odpowiednio duża może stać się przestrzenią spotkań całej firmy. Miejsce spożywania posiłków, odpoczynku oraz budowania nieformalnych relacji między pracownikami. Aktualnie Kuchnia bardzo często łączona jest z Chillout Space, zapełniając płynne przejście i kontynuację rozmów rozpoczętych przy obiedzie czy kawie.
Chillout Space
Mikrostrefa poświęcona rekreacji – aktywnemu odpoczynkowi w gronie współpracowników. Zazwyczaj wyposażona w „miękkie” i mobilne rozwiązania meblowe. To mikrostrefa, która często doposażona jest w gry np. planszowe, rzutki, piłkarzyki. Niektóre firmy, głównie z branży IT, doposażają tę mikrostrefę w konsole i telewizory.

Strefowanie przestrzeni biurowej oraz odpowiednio przygotowane mikrostrefy to klucz do sukcesu całej organizacji

Odpowiednie dopasowanie mikrostref do różnych działań stwarza optymalne warunki, umożliwiające skoncentrowane i efektywne działanie w zależności od wymagań danego zadania. Każda strefa oraz jej mikrostrefy pełnią różnorodne funkcje i są dostosowane do specyficznych parametrów, co wspólnie przyczynia się do stworzenia harmonijnego i funkcjonalnego środowiska pracy. 
 
Zachęcamy do zapoznania się z naszą publikacją „The Office and its Microzones”, gdzie dokładnie omawiamy Mikrostrefy, które możesz znaleźć w Twojej przestrzeni biurowej.
Zobacz publikację
Okres pandemii i dynamiczny rozwój pracy zdalnej pokazały, że choć elastyczność pracy z domu jest cenna, istnieje część zawodowych aktywności, które efektywnie wykonywane są jedynie w biurze. Rośnie znaczenie biur, rozumianych jako środowiska wszechstronne. Z jednej strony, kształtujące się jako centra komunikacji, jednocześnie stając się azylem dla pracowników, którzy potrzebują spokojnego środowiska do pracy, niemożliwego do osiągnięcia w domowym otoczeniu.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą autorską koncepcją biura Reunion, która odpowiada na potrzeby i oczekiwania pracowników w nowej rzeczywistości pracy.
Zobacz nasz raport Reunion

Jakie powinno być biuro dostosowane do nowej rzeczywistości?

 • Multifunkcjonalne

  Wyposażone w rozwiązania meblowe, które pełnią więcej niż jedną funkcję, dzięki czemu pracownik może dostosować przestrzeń do swoich potrzeb.
 • Ciepłe i przytulne

  Przywołujące na myśl dom i kawiarnię, dzięki czemu pracownicy łatwiej nawiązują relacje, co usprawnia komunikację w firmie.
 • Oparte na interakcji i wymianie

  To biuro, w którym prym wiodą przestrzenie przeznaczone komunikacji: zarówno tej bardziej jak i mniej formalnej. 
Jak stworzyć biuro szyte na miarę organizacji? 
 
Funkcjonalność biura nie jest stała – zmienia się wraz z postępem technologicznym, trendami w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz preferencjami pracowników. Wprowadzenie zróżnicowanych obszarów i mikrostref, takich jak strefy spotkań czy miejsc pracy w skupieniu, pozwalają na elastyczne reagowanie względem różnorodnych wymagań pracy. Nowoczesne biura muszą dostosowywać się do zmieniających się potrzeb pracowników i organizacji. Analiza badań i własnych doświadczeń zdobytych w trakcie współpracy z naszymi klientami, pozwalają nam świadomie wyposażać i dostosowywać przestrzenie biurowe.
 • Ponad 470 wywiadów z managerami
 • Ponad 170 godzin warsztatów
 • Ponad 7500 wypełnień ankiet od pracowników
 • 145 materiałów merytorycznych
 • Ponad 60 godzin wystąpień publicznych
 • 8000 przebadanych pracowników
Wellbeing Quality Certificate
Cieszymy się ogromnie z uznania naszych działań na rzecz dobrostanu pracowników przez Wellbeing Institute. Kolejny raz zostaliśmy uhonorowani certyfikatem Wellbeing Quality Certificate 2023, co stanowi potwierdzenie skuteczności naszych wysiłków na rzecz stworzenia środowiska pracy, sprzyjającego zdrowiu psychicznemu i fizycznemu pracowników.

Dowiedz się więcej