Zrównoważony rozwój

  • Działamy odpowiedzialnie

Wiemy, że nasz rozwój ma wpływ na środowisko, na naszych pracowników i lokalną społeczność. Wpływa również na naszych klientów. Dlatego każdego dnia dokładamy starań, by pozostać firmą przyjazną środowisku, która pomaga zachować zdrową, piękną planetę dla przyszłych pokoleń.

Zrównoważony rozwój

Let’s make your space sustainably

.

— Realizujemy 8 celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ na 2030 rok.

— Zdobyliśmy Platynowy Medal EcoVadis za nasze praktyki CSR w obszarach środowiska, społecznym, etycznym i łańcucha dostaw. Takie wyróżnienie otrzymuje 1% najwyżej ocenianych firm.

— Podejmujemy wiele działań, by zneutralizować nasz wpływ na środowisko, m.in. w ciągu ostatnich 4 lat zmniejszyliśmy emisję CO2 o 36%.

— Dbamy o bezpieczeństwo i rozwój naszych pracowników.

— Wspieramy edukację dzieci i młodzieży, popularyzujemy kulturę i sport.
https://www.nowystyl.com/getmedia/d55f8886-f31d-490e-afe3-b3dff62620d5/xilliumsketch-3-3615.jpg

Działamy z myślą o środowisku

Wszyscy pracujemy zgodnie z certyfikowanym Zintegrowanym systemem zarządzania jakością, środowiskiem i BHP. Staramy się odpowiadać na wyzwania circular economy i wdrażać produkty z jak najdłuższym cyklem życia.

— Posiadamy produkty, których elementy nawet w 96% nadają się do ponownego użycia.

— W ramach projektu prowadzonego w Niderlandach naprawiamy krzesła, w tym modele dostarczone nawet 15 lat temu. Ich plastikowe elementy, które nie nadają się do dalszego użytkowania, przerabiamy na regranulat, zamykając obieg gospodarki cyrkularnej się zamyka.

— Panele w systemie modułowym naszego produktu Tepee wykonujemy z prasowanego filcu, czyli materiału pochodzącego w całości z recyklingu. Z 22 zmielonych plastikowych butelek PET powstaje 1 m2 tej tkaniny.
  • Dla naszych najważniejszych produktów przygotowujemy karty EPD (Deklaracje Środowiskowe Produktu).

  • Używamy materiałów certyfikowanych wg standardów EU Ecolabel, Oeko-Tex® i FSC® (FSC-C120977). Pytaj o certyfikowane produkty FSC®.

  • 100% naszych dostawców weryfikujmy pod kątem środowiskowym i społecznym.

  • Zredukowaliśmy ilość spalin i o 63% zwiększyliśmy pojemność ładunkową floty za pomocą rozwiązania double deck.

Raport zrównoważonego rozwoju
Najnowsza edycja raportu „Make your space responsible” za lata 2020-2021 prezentuje realizację kolejnych ambitnych celów i zobowiązań, podczas wyjątkowo trudnego okresu pandemii Covid-19. Nowy Styl mimo globalnego kryzysu zrealizował ponad 90% celów związanych ze zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością biznesu, wyznaczonych w poprzednich latach. Zobacz, co udało nam się osiągnąć. Zapraszamy do lektury!
Sprawdź
Wspieramy różnorodność
Dołączyliśmy do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności, koordynowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu międzynarodowej inicjatywy na rzecz promocji i rozpowszechniania polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Karta jest realizowana w 26 krajach Unii Europejskiej.

Podpisanie Karty Różnorodności oznacza, że cała organizacja, w tym jej pracownicy, a także partnerzy społeczni i biznesowi, są gotowi przeciwdziałać wszelkiej dyskryminacji w miejscu pracy w celu promowania i tworzenia różnorodności. Organizacje, które decydują się na wdrożenie programu, wspierają równość i spójność społeczną.

Przystąpienie do tej inicjatywy jest ważnym potwierdzeniem, że różnorodność i poszanowanie praw człowieka są integralnymi elementami kultury naszej organizacji.
https://www.nowystyl.com/getmedia/f058a6fb-1e37-46df-b2c2-e4df601af249/csr-7-8334.jpg

Tworzymy dobre miejsce pracy

Rozumiemy, że kluczem do dalszego rozwoju firmy jest zdrowie oraz integracja naszego zespołu. Staramy się więc stworzyć pracownikom jak najlepsze warunki do pracy oraz wzajemnej komunikacji.

— Każdy nasz pracownik uczestniczy w programie adaptacyjnym lub onboardingu.

— Organizujemy liczne szkolenia miękkie i twarde.

— Dbamy o bezpieczeństwo w naszych fabrykach i zakładach.

— Prawie 100% naszej załogi pracuje lokalnie zgodnie z dewizą „myślimy globalnie, działamy lokalnie”.
https://www.nowystyl.com/getmedia/ff29ebe1-7c39-4c7f-9c67-53f776dadc47/bal-charytatywny-charity-ball-2023-10-10557.JPG

Dajemy impuls do lokalnego rozwoju

Edukacja dzieci i młodzieży, wsparcie kultury, oraz popularyzacja sportu – to główne obszary naszego zaangażowanie w pomoc lokalnym społecznościom, w których funkcjonują nasze biura i fabryki.

— Od 2001 roku wspieramy uzdolnione dzieci z Podkarpacia w założonej przez Adama i Jerzego Krzanowskich Fundacji im. Janusza Korczaka. 

— Od lat organizujemy Bale Charytatywne Nowego Stylu.

— Pomagamy lokalnym klubom i drużynom sportowym województwa podkarpackiego oraz małopolskiego.

— Wspieramy krośnieński Young Arts Festival.
https://www.nowystyl.com/getmedia/216d1f95-7b7c-4fad-b455-60d55ed78ca6/0424-bociany-www-hero-2500x1500-23890.jpg

„Tam, gdzie się zagnieździ bocian, będzie się szczęśliwie działo...”

Nie przez przypadek kilka lat temu bocianie gniazdo pojawiło się na nieczynnym kominie fabryki Nowego Stylu w Rzepedzi. W 2017 r. postanowiliśmy zamontować nad nim kamerę. Od tego momentu stało się ono atrakcją nie tylko dla lokalnej społeczności, ale także dla wielu pracowników Nowego Stylu we wszystkich lokalizacjach w kraju i zagranicą, którzy oglądając bociany mogą się zrelaksować, „uczestnicząc” w życiu tej majestatycznej pary oraz pojawiających się prawie co rok piskląt. 
Kamera na żywo

Dokumenty

Let's make your space together

Stwórz swoją nową przestrzeń ze społecznie odpowiedzialną firmą