Wiemy, jak zaprojektować biuro, które odpowiada na potrzeby pracowników

  • Wiemy, jak zaprojektować biuro, które odpowiada na potrzeby pracowników

Biuro to nie tylko budynek. To więcej niż przestrzeń, którą wypełniamy meblami. Biuro to miejsce, które wspiera, motywuje, ułatwia realizację codziennych obowiązków, a czasem pełni też rolę katalizatora pomysłów. Odpowiednio zaaranżowane, a przede wszystkim dopasowane do potrzeb pracowników ma ogromny wpływ na realizację i przebieg zawodowych aktywności, a co za tym idzie – sukcesy firmy. Wiemy, jak zaprojektować biuro dopasowane do Twoich potrzeb, a w ramach naszej usługi doradztwa i badań środowiska pracy chętnie Ci w tym pomożemy. 
Z czym obecnie zmagają się organizacje?

Pandemia i związany z nią rozwój pracy zdalnej znacząco wpłynęły na charakter naszej pracy, indywidualne preferencje i priorytety, a przede wszystkim na funkcje, jakie w „nowej” rzeczywistości powinna pełnić przestrzeń biurowa. Nowa rzeczywistość to czas wyzwań stawianych organizacjom m.in. jak zachęcić pracowników do powrotu do biura, jak utrzymać relacje w rozproszonych zespołach czy jak zaaranżować przestrzeń, aby odpowiadała współczesnym oczekiwaniom. Na powyższe pytania nie ma uniwersalnej odpowiedzi – aby przestrzeń biurowa współgrała z organizacją powinna być każdorazowo dopasowana do aktywności i zadań realizowanych przez jej użytkowników oraz powinna oddawać kulturę i klimat firmy, a nie skupiać się jedynie na odwzorowaniu panującej mody czy trendów. 
quote
Każda praca sprowadza się do człowieka – jego potrzeb, oczekiwań i wartości. Kariera zawodowa, tak jak inne obszary naszego życia, podlega pewnemu cyklowi. Warto uwzględniać jej etapy, związane z nimi aktywności i obowiązki. Warto też rozpoznawać cykl życia pracownika, jego zmieniające się potrzeby i warunki życia oraz uwzględniać je w aranżacji przestrzeni biurowej.
Aleksandra Szeląg
Workplace Consultant w Nowym Stylu
W jaki sposób działamy? 


Rearanżacja czy relokacja to długotrwałe procesy, które mogą wywołać opór czy niechęć wśród pracowników. Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszego interdyscyplinarnego zespołu specjalistów możemy wesprzeć organizację od samego początku – zarówno przez ocenę aktualnej przestrzeni biurowej, poznanie potrzeb firmy i jej pracowników na każdym szczeblu struktury organizacji, jak i wsparcie działu HR (lub innych) w przeprowadzeniu całego procesu zmiany. W swojej pracy wykorzystujemy autorską, sprawdzoną metodologię badawczą, dobre praktyki z dotychczas zrealizowanych projektów oraz najnowsze doniesienia ze świata nauki i biznesu.
1 / 2
Workplace Strategy || Badanie środowiska pracy
Dzięki badaniu środowiska pracy – Workplace Strategy – dokonujemy diagnozy braków i nadmiarów w aktualnej przestrzeni biurowej. Analizujemy strefy funkcjonalne obecnego biura oraz sposób rozmieszczenia zespołów. Poznajemy funkcjonowanie organizacji oraz sposoby dostosowania się pracowników do przestrzeni biurowej. Dzięki własnej, sprawdzonej metodologii  badawczej identyfikujemy styl pracy działów/zespołów oraz wynikające z nich potrzeby przestrzenne.  Określamy potrzeby i oczekiwania zarówno działów jak i pojedynczych pracowników względem nowego biura. Całość procesu badawczego zwieńczamy przygotowaniem obszernego raportu, zawierającego przekrojową analizę zebranych danych, który w połączeniu z naszym doświadczeniem i wiedzą pozwala na sformułowanie najważniejszych rekomendacji dotyczących zmian w przestrzeni biurowej. 
Workplace Change Management || Proces zarządzania zmianą
Aby nowa przestrzeń biurowa w sposób pozytywy oddziaływała na pracowników, warto na bieżąco komunikować pracownikom, co się dzieje w projekcie, angażować ich w proces współtworzenia biura, uczyć korzystania z nowej przestrzeni oraz przeprowadzić ewaluację i ostatecznie doszlifować przestrzeń biurową, kiedy funkcjonują już w niej pracownicy. Możemy wesprzeć organizację w każdym z tych elementów poprzez dedykowane szkolenia oraz warsztaty lub tworząc dostosowane do konkretnego case’u materiały komunikacyjne. 
Efekty pracy z naszymi klientami 


Działania zespołu Workplace Consultingu znajdują odwzorowanie w:
  • Poprawie satysfakcji pracowników z wykorzystywanej przestrzeni biurowej
Dzięki wnikliwiej analizie potrzeb i oczekiwań dotyczących przestrzeni biurowej na wszystkich szczeblach struktury naszego klienta, opracowaliśmy wytyczne aranżacyjne, których wdrożenie skutkowało 12% wzrostem ogólnej oceny poziomu zadowolenia z biura.
  • Poprawie efektywności wykorzystania przestrzeni biurowej, a tym samym redukcji kosztów stałych
Koncepcja biura opracowana na podstawie badania środowiska pracy naszego klienta wpłynęła w znaczący sposób na wzrost proporcji przestrzeni obszarów wspierających codzienną pracę jego użytkowników, a zaimplementowana idea Desk Sharingu pozwoliła na redukcję wynajmowanej przestrzeni o prawie 60%.
  • Ujednolicenie standardów aranżacyjnych we wszystkich lokalnych biurach organizacji
Oparty o badania środowiska pracy i potrzeb organizacji oraz pilotażowe projekty biur materiał Guidelines pozwolił na wypracowanie jednolitego standardu aranżacji funkcjonalnej we wszystkich przestrzeniach biurowych naszego klienta w całej Europie. Kolejne projekty biur opracowywanych w zgodzie z owym materiałem gwarantują użytkownikom prostotę w nawigacji, symetryczność niezależnie od lokalizacji, umacniają spójny wizerunek firmy oraz optymalizują koszty i proces dostawy.
Zdobytą wiedzę i doświadczenie staramy się przełożyć na publikacje, którymi chcemy inspirować i edukować. Przygotowywane przez nas materiały mają ugruntowanie zarówno w dostępnej literaturze jak i autorskich, jakościowych oraz ilościowych, badaniach. W zakładce Wiedza na naszej stronie internetowej dostępny jest nasz najnowszy raport: „Reunion – a new office reality”. Pobierz go i dowiedz się, jak może wyglądać „biuro przyszłości”.

Badanie środowiska pracy oraz wsparcie procesu zarządzania zmianą to jedna z wielu usług Nowego Stylu, z których możesz korzystać aranżując swoją przestrzeń biurową. Dowiedz się więcej o naszym know-how na stronie internetowej.

Let's make your space together

Wypełnij formularz kontaktowy i skontaktuj się z nami