Projekty unijne

Projekty wspierane przez Unię Europejską

Nasza firma należy do najdynamiczniej rozwijających się grup meblarskich w Europie. To jednocześnie warunek i efekt intensywnego inwestowania w rozwój firmy: infrastrukturę produkcyjną i informatyczną, a także wiedzę i kompetencje zespołu. Nasze inwestycje finansujemy ze środków własnych, ale też z pomocą funduszy publicznych. Innowacyjny charakter poniższych projektów zakwalifikował je na listę przedsięwzięć wspieranych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (2007-2013) i Inteligentny Rozwój (2014-2020).

Utworzenie Centrum B+R

Chcemy przyspieszyć rozwój technologiczny firmy i usprawnić wdrażanie innowacyjnych rozwiązań meblowych na rynek, dlatego zdecydowaliśmy się na rozbudowę naszej infrastruktury i zespołu badawczo-rozwojowego w ramach własnego centrum B+R.
 • Planowana całkowita wartość projektu: 13 244 394,00 PLN
 • Kwota dofinansowania: 3 647 620,00 PLN
Umowę o dofinansowanie projektu podpisaliśmy we wrześniu 2016 r. Jego realizacja trwała do końca października 2018 r.

nowy-styl-bottom-stripe-final_innowacyjnagosp_new.jpg
Celem projektu jest utworzenie wyodrębnionej organizacyjnie jednostki – Centrum B+R Nowego Stylu. Będzie to interdyscyplinarny ośrodek, w którym wyspecjalizowany personel będzie systematycznie prowadził badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. Ma to na celu zwiększenie zasobów wiedzy naszej firmy oraz wykorzystanie ich do tworzenia nowych zastosowań w pracach nad indywidualizacją produkcji meblarskiej, opracowywania nowych prototypów oraz w zakresie usprawniania i optymalizacji technologii produkcji mebli.

W ramach projektu rozbudujemy nasz zespół B+R, na cele Centrum przystosujemy jeden z naszych budynków i wyposażymy go w nowoczesną aparaturę badawczą i oprogramowanie niezbędne do prowadzenia badań w zakresie ergonomii, akustyki i wzajemnego oddziaływania stosowanych materiałów i środowiska naturalnego.
 
Naszymi partnerami dla prac badawczo-rozwojowych są:
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

Budowa nowej fabryki mebli biurowych

Budowa Nowej Fabryki Mebli Burowych to jedna z największych inwestycji podjętych w ostatnich latach, dzięki wsparciu Unii Europejskiej udało stworzyć jeden z najbardziej innowacyjnych zakładów produkcyjnych w Europie, który oficjalnie został otwarty w 2015 roku.
 • Całkowita wartość projektu: 105 706 753,60 PLN
 • Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 39 998 981,62 PLN
 • Termin realizacji: 2009 r. - 2015 r.
bottom-stripe-final_innowacyjnagosp_1.jpg
Dotacje na innowacje
Celem projektu były:
 • Budowa nowoczesnego zakładu produkcyjnego;
 • Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji;
 • Wdrożenie i produkcja innowacyjnych produktów;
 • Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i marketingowych;
 • Wprowadzenie innowacyjnego oprogramowania do obsługi zamówień klienta.

Projekt budowy Fabryki Mebli Biurowych zakończył się w 2014 roku. Na terenie nowego zakładu zainstalowane zostały dwie linie montażowe: mało- i wielkoseryjna. Pierwsza z nich, sprzężona z zaawansowanym oprogramowaniem projektowym, pozwala na realizację indywidualnych zamówień naszych klientów.