Usługi

 • Doradztwo przestrzeni pracy

 • Planowanie przestrzeni pracy

 • Doradztwo i badanie akustyczne

 • Doradztwo ergonomiczne

Wierzymy, że biuro to znacznie więcej niż tylko fizyczna przestrzeń. To miejsce, które wspiera, motywuje, a niekiedy także odgrywa rolę katalizatora innowacyjnych pomysłów. Właśnie dlatego biuro ma ogromny wpływ na sukcesy osiągane przez firmę i jej pracowników.
Odnowienie lub przeniesienie biura to strategiczna inwestycja, która może przynieść szereg korzyści, takich jak usprawnienie procesów biznesowych, przyciągnięcie nowych talentów czy zatrzymanie wartościowych pracowników. 

Uważamy, że projekt aranżacji biura nie powinien opierać się wyłącznie na przesłankach estetycznych. Biuro to przestrzeń, w której pracownicy realizują swoje codzienne zadania, które mogą być zgoła różnorodne i tym samym wymagać innego otoczenia. 

Najlepszym rozwiązaniem jest kompleksowe podejście do procesu zmian. Dlatego uważamy, że warto włączyć w ten proces ekspertów z dziedziny doradztwa w zakresie przestrzeni pracy, architektury, akustyki oraz ergonomii. Dzięki doświadczeniu wypracowanemu we współpracy z najbardziej wymagającymi klientami, szerokiemu portfolio produktów oraz kompleksowemu pakietowi usług, jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom najbardziej efektywną współpracę projektową. 

Możemy wspierać naszych klientów już od pierwszych etapów projektu, począwszy od badań przestrzeni pracy, analizy akustycznej, projektu aranżacji biura poprzez produkcję, magazynowanie, transport, montaż mebli, a także szkolenia ergonomiczne dla pracowników oraz ocenę satysfakcji z nowego biura. W określonych przypadkach współpracujemy również z doświadczonymi partnerami zewnętrznymi.
Doradztwo przestrzeni pracy
W zależności od tego, do jakiego sektora należy firma, jakie ma regulacje, politykę, jaki tryb pracy jest w niej dominujący, wszystkie te czynniki będą determinowały różny charakter aranżacji biura. 

Jednocześnie przy tworzeniu nowej przestrzeni biurowej warto uwzględnić indywidualne potrzeby jej użytkowników ostatecznych, można to osiągnąć dzięki wykorzystaniu usługi Workplace Strategy. Z pomocą różnych metod i narzędzi, poprzez analizę obecnego biura, dedykowane ankiety, warsztaty i spotkania inspiracyjno-konsultacyjne możemy opracować raport rekomendacyjny, który pomoże w późniejszym etapie aranżacji Twojego biura. 

Jednak każda zmiana, nawet kierowana najlepszymi intencjami, może być dla niektórych użytkowników trudna do zaakceptowania. Dlatego podczas trwania całego procesu transformacji biura możemy wesprzeć Ciebie usługą Workplace Change Management. Pomaga ona przygotować pracowników do zmiany, wspiera w wypracowaniu dobrych praktyk, opracowaniu materiałów informacyjnych. 
Planowanie przestrzeni pracy
Space plan, koncepcja wnętrza biura oraz  wizualizacje, które przygotowujemy, pomogą Ci wyobrazić sobie Twoje przyszłe biuro.

W zależności od potrzeb i charakterystyki konkretnego projektu, nasze usługi Workplace Planning świadczone w ramach procesu mogą obejmować np. plany 2D, widoki izometryczne 3D, fotorealistyczne wizualizacje i plany montażowe.

W bardziej wymagających projektach pracujemy przy wsparciu naszych zespołów Workplace Consulting i Acoustic, aby zapewnić naszym klientom jak najlepsze wsparcie.

Współpracujemy z wszystkimi stronami zaangażowanymi w proces, w tym z firmami CRE i biurami architektonicznymi
Doradztwo i badanie akustyczne
Wiedza i doświadczenie naszego zespołu akustyków pozwala nam na projektowanie akustyki, tak aby biuro było komfortową przestrzenią dla wszystkich pracowników, niezależnie od tego jaki rodzaj pracy wykonują.

Dzięki specjalistycznym pomiarom oraz zaawansowanym symulacjom jesteśmy w stanie dobrać odpowiednie rozwiązania akustyczne – zarówno dźwiękochłonne jak i dźwiękoizolacyjne.

Nasza usługa może być wykonana zarówno na etapie projektu biura, ale również w przypadku pojawienia się problemów z akustyką już w istniejącej przestrzeni. W zależności od potrzeb możemy zaoferować obliczenia, symulacje bądź pomiary akustyczne. Jesteśmy w stanie wyeliminować potencjalne i istniejące problemy, tak aby poprawić ogólny komfort akustyczny całej przestrzeni.

Nasze doświadczenie

Dotychczas mięliśmy okazję realizacji badań i wywiadów pośród kilku tysięcy pracowników oraz menedżerów z firm działających w różnych sektorach.

Opracowaliśmy aranżacje wnętrz biurowych dla szeregu branż – od healthcare przez organy administracji publicznej, aż po IT. Realizowaliśmy pomiary akustyczne nawet w najdalszych zakątkach globu – m.in. w Omanie. A dzięki zaangażowaniu i wiedzy z zakresu ergonomii naszych trenerów od lat wpływamy na poprawę nawyków pracowników naszych klientów.  
 
Dzięki zebranemu wieloletniemu doświadczeniu pomogliśmy zoptymalizować naszym klientom ich przestrzeń biurową, zaoszczędzić środki oraz wpłynąć na ogólny dobrostan ich pracowników.
 • 10000+

  pracowników cieszących się nowym biurem
 • 1000+

  uczestników szkoleń ergonomicznych każdego roku
 • 300

  projektów aranżacji przestrzeni każdego roku
quote
Klienci oczekują obecnie eksperta, który doradzi im, jak stworzyć idealnie dopasowane do nich biuro. Możemy indywidulanie wesprzeć w zmianie i przebadać każdą firmę, biorąc pod uwagę nie tylko dostępna przestrzeń, ale także preferencje pracowników, ich nawyki oraz realizowane przez nich procesy. Takie podejście pozwala na przygotowanie rozwiązań podnoszących efektywność oraz satysfakcję zespołu i przekłada się na lepsze wyniki biznesowe przedsiębiorstw.
Karolina Manikowska
Dyrektor Działu Badań i Konsultingu Przestrzeni Pracy

Korzyści płynące z dobrze zaprojektowanego biura

Wpływ dobrze zaprojektowanego biura na ludzi
— możliwość komfortowego realizowania różnorodnych zadań

— wzrost efektywności, satysfakcji i zaangażowania pracowników

— identyfikacja z miejscem pracy

— łatwiejsze przyciąganie i zatrzymywanie w organizacji kluczowych pracowników

— wzrost świadomości oraz wyrobienie nowych nawyków dotyczących ergonomicznej pracy
Wpływ dobrze zaprojektowanego biura na procesy
— zminimalizowanie czynników przeszkadzających w skupieniu uwagi

— łatwiejsza współpraca między zespołami i działami

— sprawniejszy przepływ informacji

— wykorzystanie nowych technologii do usprawnienia procesów w firmie
Wpływ dobrze zaprojektowanego biura na miejsce pracy
— dostosowanie aranżacji biura do potrzeb klienta

— optymalizacja przestrzeni i obniżenie kosztów funkcjonowania biura

— możliwość dopasowania przestrzeni do różnych sytuacji oraz łatwa zmiana aranżacji w razie konieczności

— spójny branding - biuro tożsame z marką firmy
Inne usługi
Wiemy, że zmiana usytuowania biura lub jego rearanżacja często wiąże się z potrzebą przeprowadzenia inwentaryzacji, magazynowania produktów, transportu czy montażu. W zależności od potrzeb i lokalizacji świadczymy również wybrane usługi dodatkowe dzięki współpracy z zaufanymi i doświadczonymi partnerami.
Szczypta wiedzy ze świata workplace
Na co dzień nasz Dział Badań i Konsultingu Przestrzeni Pracy zajmuje się także monitorowaniem globalnych trendów, ich wpływem na ludzkie zachowania, analizą literatury naukowej oraz tworzeniem własnych badań i materiałów. Za cel stawiamy sobie szerzenie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie tworzenia zdrowych miejsc pracy dostosowanych do dzisiejszej rzeczywistości.
 
Zapoznaj się z naszymi publikacjami

Let's make your space together

Zrób pierwszy krok w kierunku swojego nowego biura i skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowej oferty usług