Biuro Agile a biuro w stylu Agile – tak podobne, a tak różne

 • Biuro Agile a biuro w stylu Agile – tak podobne, a tak różnePandemia i związana z nią przymusowa praca zdalna sprawiły, że na nowo zobaczyliśmy wartość przestrzeni biurowej – ale oczekujemy jej nowej jakości. Wzbogaceni o doświadczenie pandemii widzimy, że podstawą wszelkiego działania stała się umiejętność dostosowania do panujących warunków i zmian  oraz elastyczność. Tego samego zaczynamy oczekiwać od naszej pracy i przestrzeni, w której realizujemy obowiązki zawodowe. Dla niektórych firm odpowiedzią na pojawiające się oczekiwania staje się Agile.


BIURO AGILE


Czym jest Agile?

Początek lat 90-tych to przede wszystkim czas dynamicznie zmieniających się potrzeb biznesowych i wzrastających wymagań klientów. Intensywny rozwój technologii i zapotrzebowanie na coraz to nowocześniejsze oprogramowania uwypukliły ograniczenia najpopularniejszego w tym czasie modelu pracy. Model kaskadowy w przypadku niektórych projektów okazywał się być niewystarczający – zwłaszcza w odniesieniu do projektów o wysokim poziomie ryzyka.

Prekursorzy branży IT latami zastanawiali się jak usprawnić proces tworzenia nowego oprogramowania tak, aby nadążyć i odpowiedzieć na wymagania aktualnych czasów. Zależało im na rozwiązaniu, które z jednej strony spełniłoby oczekiwania klientów, a z drugiej pozwalałoby na utrzymywanie wysokiej jakości produktów końcowych.

I tak, w lutym 2001r. w trakcie towarzyskiego spotkania powstał „Manifest Zwinnego Wytwarzania Oprogramowania” (Manifesto for Agile Software Development) – czyli deklaracja ogólnodostępnych zasad i wartości dla wszystkim metod nazywanych „zwinnymi”.

Metody Agile – czyli opierające się na zarządzaniu zwinnym – to nic innego jak grupa metod, które bazują na zasadach i wartościach filozofii Agile, a które łączy elastyczność, transparentność i zdrowy rozsądek.
Agile – czyli zwinność

Zestawiając ze sobą model kaskadowy i filozofię Agile na pierwszy rzut oka widzimy, że Agile pozwala na dużo większą elastyczność i swobodę pracy. To również filozofia, która zakłada otwartość i gotowość na zmiany, a w nich samych widzi szansę na rozwój i doskonalenie.


MODEL KASKADOWY 
 • Wymusza długi czas oczekiwania na produkt końcowy - klient dostaje i zapoznaje się dopiero z finalną wersją produktu. 
 • Realizacja projektu przebiega zgodnie z założonymi etapami i planem. 
 • Opiera się na ściśle określonym we wstępnym etapie pracy budżecie, zakresie działań oraz harmonogramie. 
 • Sprawdza się przy dużych i skomplikowanych projektach, które opierają się na ustrukturyzowanej pracy zespołu, wysokiej przewidywalności i kontroli pracy. 

FILOZOFIA AGILE 
 • Po ustalonym okresie czasu klientowi dostarczane są mniejsze części finalnego produktu. Klient zapoznaje się z nimi, ocenia, ale równocześnie może już z nich korzystać. 
 • Filozofia Agile zakłada, że nie da się zaplanować wszystkich etapów działań, dążących do stworzenia produktu. Opiera się na analizie każdego kroku, możliwości wprowadzania modyfikacji oraz szybkiej reakcji na zmianę. 
 • Podstawę pracy zgodnej z filozofią Agile stanowią ustalone priorytety, samoorganizacja pracy i otwartość na wprowadzanie modyfikacji. 
 • o filozofia pracy dla firm, które zajmują się projektami ryzykownymi o dużym zakresie zmienności. Podstawę pracy stanowi szybki czas reakcji na zmianę. 

Agile to filozofia, z której wywodzą się wartości, zasady i metody działania. Styl pracy zgodnie z tą filozofią zakłada tworzenie samoorganizujących się i kros-funkcjonalnych zespołów o dużym zakresie autonomii – często powołanych w związku z danym projektem.

W zespołach praca opiera się na transparentności, czyli takiej samej dostępności do wszystkich materiałów czy informacji, ale również refleksyjności – czyli rozwojowi dzięki analizie przebiegu projektu i wyciągnięciu wniosków, które pozwolą na usprawnienie całego procesu.
 


WARTOSCI I ZASADY AGILE 

 • Jednostki i interakcje nad procesy i narzędzia
 • Działający produkt nad obszerną dokumentację
 • Współpraca z odbiorcą nad formalne ustalenia
 • Otwartość i reakcja na zmiany nad podążanie za ściśle określonym planem 

Użytkownik końcowy nie jest jedynym beneficjentem tego typu rozwiązań, zarówno pracodawcy jak i inwestorzy, także mogą zyskać szereg korzyści z wykorzystania rozwiązań IOT w biurach. W tabeli znajdziesz szeroki zakres wartości, które mogą uzyskać różni użytkownicy tych samych produktów.

Metodologia Agile – Metoda Scrum


Opieranie się na wartościach i zasadach wynikających z filozofii Agile doprowadziło do wykształcenia się specyficznych metod pracy. Do jednej z najpopularniejszych zaliczamy Metodę Scrum.
Jak widać praca zgodnie z filozofią Agile np. w metodzie Scrum wymaga od pracownika realizowania różnorodnych aktywności. Poczynając od indywidualnej pracy product ownera, przez zespołową burzę mózgów i daily standup’y, a kończąc na grupowej analizie całego procesu. Te różnorodne aktywności wymagają innych przestrzeni i innych rozwiązań meblowych, które będą wspierać, a nie ograniczać działania zespołu.Agile office

Focus room
Tworzenie product backlog’u to bardzo ważny etap, ponieważ od stworzonej listy priorytetów zależy przebieg kolejnych faz projektu. To etap, który wymaga od Product Ownera pogłębionych analiz, skupienia i koncentracji. Do realizacji takich aktywności najlepiej sprawdzi się oddzielone od przestrzeni open-space pomieszczenie typu Focus Room. Wyposażone w panele akustyczne i możliwe do regulacji rozwiązania meblowe, zapewni warunki do pracy w ciszy – jednocześnie stając się przestrzenią, z której może w różnym czasie korzystać duża liczba osób o odmiennych preferencjach.
Mobilny worshop
Zespół pracujący zgodnie z filozofią Agile to zespół, który swoje działania opiera na komunikacji, dyskusji i codziennych spotkaniach w celu aktualizacji informacji i wspólnego poszukiwania rozwiązań pojawiających się problemów. Do realizacji takich aktywności najlepiej sprawdzi się mobilna przestrzeń workshop wyposażona w rozwiązania meblowe, które zapewniają możliwość łatwego przearanżowania pomieszczenia w zależności od aktualnie realizowanego etapu (np. sprint review czy retrospekcji) oraz potrzeb zespołu.
Daily standup's
Zgodnie z metodologią opartą na filozofii Agile, Daily Standup’s powinny odbywać się w pozycji stojącej. Na podstawie przeprowadzonych badań wiadomo, że takie spotkania trwają ponad 30% czasu krócej, a dzięki redukcji nadmiernego rozsiadania przynoszą takie same efekty*.

Przestrzeń, która wspiera codzienne spotkania „Zespołu Agile” powinna być zatem wyposażona w wysoki i najlepiej mobilny stół oraz np. tablice pozwalające na zapisywanie najważniejszych informacji.

(Bluedorn, A. C., Turban, D. B., & Love, M. S. (1999). The effects of stand-up and sit-down meeting formats on meeting outcomes. Journal of Applied Psychology, 84(2), pp. 277.)


Biuro w stylu Agile

Pracownicy nie muszą pracować zgodnie z filozofią Agile, aby pracować w przestrzeni w stylu Agile – czyli takiej, która (tak jak sama filozofia) kładzie nacisk na elastyczność, zwinność i dużą mobilność.

Siedziba firmy w stylu Agile to biuro, w którym znajdziemy wiele rozwiązań meblowych, pozwalających na łatwą rekonfigurację i zapewniających szybką rearanżację przestrzeni w zależności od potrzeb użytkowników.


Jak stworzyć biuro w stylu Agile?

Nowy Styl stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów i zmieniającym się wymaganiom stylów pracy -  bo przecież biuro to nie tylko ściany, biurka i kilka krzeseł. To wyposażona w rozwiązania meblowe przestrzeń, która wspiera pracowników i ułatwia im realizację codziennych obowiązków, a dzięki temu sama praca staje się efektywniejsza i łatwiejsza.

Filozofia Agile stawia nacisk na szybkość i dużą elastyczność.

Dlaczego zatem nie stworzyć rozwiązań meblowych, które pozwolą na różnorodną aranżację przestrzeni w zależności od potrzeb użytkowników? Dlaczego nie stworzyć rozwiązań meblowych, które będą elastyczne?

W odpowiedzi na te pytania pojawia się linia rozwiązań meblowych Oxo i Offa oraz nowy model biurka XIO 2.0. To tylko niektóre z rozwiązań meblowych w naszej ofercie, które były tworzone z myślą o firmach pracujących zgodnie z filozofią Agile lub takich, które chcą stworzyć mobilne, elastyczne i zwinne przestrzenie.

Jeżeli chcesz poznać pełną ofertę naszych produktów, w których stawiamy na mobilność i elastyczność – zapraszamy do kontaktu. Wspólnie stwórzmy „zwinną przestrzeń” i zaprojektujmy biuro na miarę Agile.Planujesz nowe biuro?


Skontaktuj się z naszym zespołem Consultingu Workplace’owego, który pomoże Ci przystosować Twoje biuro do potrzeb Twoich klientów i pracowników.
 

[email protected]