Dla dostawców

Zasięg i skala naszych działań czynią nas wiarygodnym i solidnym partnerem biznesowym zarówno dla naszych klientów, jak i dostawców, którym gwarantujemy pewność kooperacji na uczciwych warunkach. Tylko najlepszych zapraszamy do współpracy, a nasze relacje opieramy na zasadzie zaufania, wzajemnie wymieniając się doświadczeniem i wspólnie poszukując nowych rozwiązań.

Zanim zostaniesz dostawcą Nowego Stylu, zapoznaj się z poniższymi dokumentami:

Centralny Dział Zakupów

Wspólnie z koleżankami i kolegami z zagranicy - Niemiec, Francji i Szwajcarii, tworzymy zgrany zespół wchodzący w skład Centralnego Działu Zakupów, z centralą w Polsce. Dzięki temu, nasze struktury o międzynarodowym zasięgu, pozwalają na sprawną komunikację z dostawcami z całego świata. 

Każdy z zespołów, w obrębie swojej kategorii, skupia się na pozyskiwaniu surowców, komponentów oraz materiałów najwyższej jakości, niezbędnych do utrzymania ciągłości i płynności produkcji towarów w naszej firmie. Doświadczone zespoły pracujące w Polsce i za granicą, wspólnym wysiłkiem osiągają sukcesy w nawiązywaniu współpracy z nowymi dostawcami oraz dbają o utrzymanie pozytywnych relacji z naszymi dotychczasowymi partnerami biznesowymi.

– Zespół kategorii stal to doświadczeni ludzie, pracujący z pasją i otwarci na nowe wyzwania. Z pełnym zaangażowaniem i determinacją do osiągniecia celu, optymalnie realizujemy najtrudniejsze zadania. Doświadczenie i wiedza pozwala nam się wspólnie uzupełniać i jednocześnie rozwijać – Manager kategorii stal w Nowym Stylu.

Podstawową zasadą skutecznego działania zespołu w kategorii zakupów pomocniczych jest praca zespołowa, komunikacja oraz wieloletnie doświadczenie ludzi. Pracujemy w międzynarodowym środowisku i jako zgrany zespół dokładamy wszelkich starań aby pozyskiwane towary i usługi spełniały najwyższe wymogi jakościowe, czego efektem jest sprawne i efektywne funkcjonowanie naszej firmy.

– Negocjacje z dostawcami są naszą codziennością, a narzędzia IT, którymi posługujemy się na co dzień, pomagają nam w sprawny sposób komunikować się i koordynować współpracę z kolegami z Francji, Niemiec i Szwajcarii – Kierownik Działu Zakupów Pomocnicznych w firmie Nowy Styl.

Analiza danych zakupowych w oparciu o narzędzia typu Oracle Bussines Inteligence czy Microsoft Power BI, to jedno z głównych zadań analityka zakupowego w naszym dziale. Stały nadzór nad poprawnością danych zakupowych, integrowanie, wdrażanie i koordynowanie zmian w systemach ERP w Polsce i za granicą to nasze codzienne wyzwania. Nieodzownym elementem pracy analityka jest również wsparcie kolegów w międzynarodowym zespole, w zakresie narzędzi IT, raportowaniu, a także w aspekcie systemów ERP oraz poszukiwaniu nowych koncepcji i rozwiązań w obszarze zakupowym.

Jako Zespół, Sekcja Rozwoju Dostawców & ESG skupia się na pracy z dostawcami w kontekście zachowania najwyższej jakości oraz spełniania standardów i wymagań Nowego Stylu w odniesieniu do dostarczanych towarów. Naszym zadaniem jest również zapewnienie, że nasi dostawcy zachowują należytą staranność w działaniach w obszarze ESG w swojej organizacji i własnym łańcuchu dostaw. Zespół współpracuje bezpośrednio z dostawcami w dziedzinie technologii i jakości, a także w zakresie aspektów ESG dotyczących środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego. Współpracując z Managerami Kategorii Zakupowych Nowego Stylu i ich międzynarodowymi zespołami, jesteśmy pewni, że współpraca z dostawcami oraz jej wyniki spełniają kryteria jakości dla całej Organizacji.

Członek Wspierający:

Polish Supply Management Leaders

FAQ

 • W przypadku długoterminowej współpracy preferujemy podpisanie umowy ramowej, chociaż nie wykluczamy możliwości współpracy opierającej się na dokumentach zamówienia.
 • Komunikacja odbywa się w formie mailowej, telefonicznej oraz za pomocą systemów telekonferencji.
  Każda z kategorii zakupowych jest zarządzana przez Managera kategorii, który zarządza zespołem
  specjalistów, zarówno w Polsce, jak i za granicą.
   
 • Po pozytywnej ocenie dostawcy oraz uzgodnieniu warunków handlowych i technicznych, kupiec składa zamówienie na partię próbną, według którego dostawca przygotowuje partię wyrobu, wraz z wymaganą dokumentacją uzgodnioną z kupcem. W przypadku negatywnej oceny partii próbnej, proces powtarzany jest do uzyskania zgodności z wymaganiami. W następstwie wyniku pozytywnego, Nowy Styl składa zamówienie na partię z produkcji seryjnej, które jest poddawane ocenie według obowiązujących w firmie procedur wewnętrznych. 
 • Szczegóły odnośnie wymagań logistycznych zostały zawarte w Ogólnych warunkach współpracy
  - załącznik "Wymagania logistyczne".
 • Nowy Styl posiada grupę wybranych producentów i dostawców, z którymi współpracuje. Jesteśmy jednak otwarci na nawiązywanie nowych relacji biznesowych.
 • Dostawca musi przejść kilka etapów, począwszy od wypełnienia Formularza samooceny dostawców, złożenia oferty cenowej, przedstawienia warunków handlowych oraz dostarczenia do oceny partii próbnej oferowanego towaru. Następnie Nowy Styl weryfikuje dokumenty pod kątem zgodności z wymaganiami jakościowymi i technologicznymi, i na ich podstawie podejmuje ostatecznie decyzję, przekazując informację dostawcy.

Kontakt

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie, które Cię interesuje?