Redukcja emisji CO2 w Nowym Stylu

  • Redukcja emisji CO2 w Nowym Stylu

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem naszych działań na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.


Polityka firmy


Jesteśmy świadomi emisji, które przyczyniają się do zmian klimatycznych, dlatego nasza działalność biznesowa jest prowadzona w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, z troską o otaczające nas środowisko. 
Nowy Styl po raz kolejny został odznaczony najwyższą możliwą oceną EcoVadis – Platynowym Medalem. Tylko 1% firm z całego świata podchodzących do certyfikacji uzyskuje tak wysoki wynik. To potwierdzenie, że sprawnie zarządzamy procesami i możemy zagwarantować bezpieczeństwo współpracy.
 

Cele redukcji w zakresie emisji CO2

Od 2019 r. Nowy Styl korzysta z niderlandzkiego systemu wspierania zrównoważonego rozwoju CO2 Performance Ladder, służącego firmom do zarządzania śladem węglowym i obniżania emisji CO2. Zgodnie z jego metodologią określamy ślad węglowy dla Nowego Stylu w Polsce, w Niemczech (Nowy Styl Deutschland GmbH) oraz Nowego Stylu w Niderlandach.

W naszych kalkulacjach i wysiłkach skupiamy się na emisjach bezpośrednich i pośrednich organizacji, czyli w metodologii GHG Protocol – na zakresie 1 i 2.

Zakres 1 – emisja bezpośrednia ze zużycia paliwa w źródłach będących własnością organizacji lub przez nią nadzorowanych: redukcja 10% w 2025 r. w stosunku do 2018 r.

Zakres 2 – emisja pośrednia związana głównie ze zużyciem energii elektrycznej produkowanej w instalacjach zewnętrznych: redukcja 40% w 2025 w stosunku do 2018 r.

Cele Nowego Stylu w zakresach 1 I 2:
Nowy Styl emituje o 30% mniej CO2 w 2025 r. w porównaniu do 2018 r.*

* Cele te są powiązane z rocznymi obrotami Nowego Stylu
Informacje na temat emisji CO2 w 2022 r.

Bezpośrednia emisja gazów cieplarnianych Nowego Stylu w 2022 r. wynosi 10 143 ton CO2 (zakres 1), pośrednia emisja gazów cieplarnianych wynosi 8 027 ton CO2 (zakres 2), a lotnicze podróże służbowe wynoszą 463 tony. Daje to łącznie 18 632 ton emisji CO2 w zakresie 1, 2 i lotniczych podróży służbowych w 2022 roku.
 
Progres

W 2022 r. emisje CO2 w Nowym Stylu zmniejszyły się o 43% w porównaniu z wynikami z 2018 r., a obroty zwiększyły się. Przekłada się to na lepszy stosunek emisji CO2 do obrotów firmy. 
 
Co zrobiliśmy w 2022 roku?


W 2022 COVID-19 wpłynął na emisję CO2 w Nowym Stylu w mniejszym stopniu niż w latach 2020 i 2021. W związku z pandemią COVID-19 nasi pracownicy znacznie częściej korzystali z systemu do wideokonrerencji, który został ulepszony. 

Najważniejszym środkiem redukcyjnym jest zakup 5.500 MWh zrównoważonej energii elektrycznej w Polsce, generowanej ze źródeł wiatrowych lub słonecznych. Biura niderlandzkie również zaopatrują się w zieloną energię. 

Sposoby na redukcję emisji CO2
  • zastosowanie zrównoważonej energii elektrycznej z turbin wiatrowych lub energii słonecznej w zakładach produkcyjnych w Polsce,
  • zakup energooszczędnych maszyn w celu optymalizacji produkcji,
  • efektywność energetyczna ogrzewania w niemieckich biurach na poziomie 2%,
  • wykorzystanie cyfrowych systemów konferencyjnych w celu zminimalizowania liczby lotów,
  • holenderskie biura rozważają przejście na oświetlenie LED w biurach,
  • holenderskie biura wybierają w pełni elektryczne pojazdy, celem jest posiadanie czterech pojazdów w 2025 roku.

Skontaktuj się z nami

Masz pomysły, dzięki którym możemy zmniejszyć emisję CO2? Daj znam znać!