EcoVadis

Nowy Styl po raz kolejny został odznaczony najwyższą możliwą oceną EcoVadis – Platynowym Medalem. Tylko 1% firm z całego świata podchodzących do certyfikacji uzyskuje tak wysoki wynik. To potwierdzenie, że sprawnie zarządzamy procesami i możemy zagwarantować bezpieczeństwo współpracy.

W obliczu kryzysu klimatycznego i  ambitnych zobowiązań Unii Europejskiej w obszarze zrównoważonego rozwoju, kwestie CSR/ ESG nabrały priorytetowego znaczenia w biznesie. Pojedyncze inicjatywy przestały być wystarczające a wnikliwa ocena działań firm w tym zakresie została powierzona niezależnym instytucjom. 
Jednym z najbardziej zaufanych audytorów jest platforma ratingowa EcoVadis, która szczegółowo sprawdza i ocenia firmy w 4 kategoriach tematycznych: 
 • prawa człowieka i prawa pracownicze
 • środowisko
 • etyka
 • zrównoważone zakupy
Kryteria oceny opierają się na międzynarodowych standardach zrównoważonego rozwoju, m.in: 
 • UN Global Compact
 • Standardy GRI 
 • Norma ISO 26000
Z usług oferowanych przez EcoVadis korzysta ponad 45 tys. firm w tym największe światowe koncerny. Organizacja działa globalnie, a jej celem jest wprowadzenie istotnych zmian w łańcuchach dostaw na całym świecie – by tego dokonać, firma łączy ogromne doświadczenie z zaawansowaną technologią i kompleksowymi rozwiązaniami serwisowymi.
quote
Wynik tej oceny jest dla nas szczególnie ważny ponieważ pokazuje drogę i rozwój Nowego Stylu w obszarze zrównoważonego rozwoju. W 2019 roku po raz pierwszy podeszliśmy do oceny EcoVadis i uzyskaliśmy wtedy Srebrny Medal. Już w następnym roku wykazaliśmy ogromny postęp i otrzymaliśmy Złoty Medal a następnie Platynowy.  EcoVadis w swojej metodologii wymaga nie tylko sprawozdania z podejmowanych działań ale również wykazania postępu w konkretnych obszarach w porównaniu do poprzedniej oceny. Biorąc pod uwagę trudne lata naznaczone pandemią, wojną i różnego rodzaju kryzysami, udowodniliśmy, że zrównoważony rozwój jest silnie zakorzeniony w naszej działalności i mimo wyzwań w innych obszarach nie przestaliśmy się rozwijać.
Judyta Krystoń
CSR & Sustainability Specialist w Nowym Stylu

W naszej firmie nad przygotowaniem odpowiedzi i dokumentacji potwierdzającej do certyfikacji pracowało prawie 15 osób z 10 różnych działów: 

 • Dział Zarządzania Produktem
 • Dział Jakości
 • Dział Ochrony Środowiska
 • Dział Marketingu
 • Dział HR
 • Dział BHP
 • Dział Szkoleń i Rozwoju Pracowników 
 • Dział Prawny
 • Centralny Dział Zakupów
 • Dział Controlingu

Pokazuje to jak szeroki zakres działalności firmy jest szczegółowo sprawdzany przez platformę. 
 Za każdym razem zespół CSR musi zmierzyć się z nowymi pytaniami i wykazać postęp w dotychczasowych działaniach. W tym roku szczególnie dumni jesteśmy z podniesienia wyników oceny o 10 punktów w kategoriach środowisko i etyka. 
Oczywiście nie zatrzymujemy się na tym sukcesie i już planujemy szereg działań we wszystkich obszarach do podjęcia w tym i kolejnych latach aby utrzymać pozycje lidera zrównoważonego rozwoju w kolejnych latach. 

Raport Zrównoważonego Rozwoju: "Make your space responsible" 2020-2021
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o działaniach CSR w Nowym Stylu, zapraszamy do lektury raportu. 
Zobacz raport