Ecodesign potwierdzony certyfikatem

 • Ecodesign potwierdzony certyfikatem

Czym charakteryzuje się ekoprodukt? Czy został stworzony z materiałów z recyklingu? Czy może wystarczy przyjazne środowisku opakowanie?
Kluczowe dla ekoprojektowania jest całościowe myślenie o produkcie – uwzględnienie aspektów środowiskowych w całym cyklu jego życia. Czasami jeden składnik może uniemożliwić końcowe przetworzenie i generować odpad, dlatego tak ważne jest uwzględnienie założeń ekoprojektowania począwszy od koncepcji aż po utylizację produktu.

Nowy Styl, podążając za aktualnymi trendami środowiskowymi, wdrożył właśnie system zarządzania ekoprojektowaniem zgodnie z normą EN ISO 14006 (Environmental Management Systems - Guidelines for incorporating ecodesign). Na podstawie dotychczasowych doświadczeń wdrażania i certyfikacji ekologicznych rozwiązań biurowych, stworzyliśmy procedury i przeszkoliliśmy pracowników, by jeszcze sprawniej tworzyć nowe produkty, które będą przyjazne środowisku „od kołyski do kołyski”.
W nowych procedurach wymogi ekologiczne są sparametryzowane i zdefiniowane na kilku poziomach, spójnie z wymogami legislacyjnymi i wiodącymi certyfikacjami mebli biurowych oraz  systemów zarządzania. Obejmują one szeroko rozumiane aspekty środowiskowe, takie jak np.:
 • projektowanie dla recyklingu,
 • wydłużanie życia produktu (dostępność części zamiennych, możliwość wymiany części i rozbudowy)
 • ograniczenie zużycia energii i wody w procesie produkcyjnym,
 • efektywne wykorzystanie materiałów,
 • zwiększenia udziału surowców z recyklingu (w tym pre-consumer i post-consumer) i zrównoważonych źródeł,
 • ograniczenia ilości materiałów opakowaniowych,
 • eliminacja substancji i środków chemicznych stwarzających zagrożenie dla człowieka i środowiska (m.in. substancje z listy REACH i listy kandydackiej, formaldehyd czy LZO).
quote
Wdrożenie ISO 14006 i nowych procedur ekoprojektowania było możliwe dzięki doświadczeniu Nowego Stylu we wdrażaniu produktów posiadających certyfikaty środowiskowe. Jego wdrożenie rozszerzyło zarządzanie środowiskowe wg normy ISO 14001, które od lat obowiązuje we wszystkich spółkach Nowego Stylu.
Jan Szpak
Pełnomocnik Zarządu ds. Systemów Zarządzania w Nowym Stylu
Ecoproducts from Nowy Styl
 • FEMB Level
 • Blue Angel
 • NF Environnement
 • NF-Office Excellence Certifié
 • FSC®
 • GS Certificate
quote
W związku ze wzrostem zainteresowania bardziej odpowiedzialnymi środowiskowo produktami, świat zmaga się z greenwashingiem. Certyfikacja produktów i systemy zarządzania środowiskowego dają nam i naszym klientom pewność, że oferowane produkty rzeczywiście powstały z uwzględnieniem aspektów środowiskowych.
Rafał Styrkosz
Product and Certification Support Team Manager


W 2021 roku lista naszych ekorozwiązań powiększyła się o te z certyfikatem FEMB LEVEL - pierwszym akredytowanym  europejskim systemem certyfikacji, który uwzględnia prawodawstwo UE, zasady zielonych zamówień publicznych oraz unijne wytyczne dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym. Nasze krzesła (Xenium, Xilium, So-One, Wing), stoły i biurka (Convenio, Xio, Xio 2.0, eModel 2.0) oraz szafy (K40) uzyskały certyfikaty na najwyższym poziomie, czyli LEVEL 3.

W 2022 roku będziemy prowadzić kolejne procesy certyfikacyjne dostosowujące nasze produkty do wymagań rynku skandynawskiego.

Coraz więcej naszych mebli posiada też kartę EPD (Environmental Product Declaration, deklarację  III stopnia) – rozpoznawalną na całym świecie deklarację, szczegółowo opisującą wpływ produktów na środowisko. Szczegółowa analiza ich życia, energii zużytej do wytworzenia i możliwości recyklingu, pozwala nam jeszcze celniej odpowiadać na proekologiczne wymagania i ambicje naszych klientów.