Już ponad 20 produktów Nowego Stylu z kartą EPD

  • Już ponad 20 produktów Nowego Stylu z kartą EPD

Coraz więcej naszych mebli posiada kartę EPD – rozpoznawalną na całym świecie deklarację, opisującą wpływ produktów na środowisko. Szczegółowa analiza ich życia, energii zużytej do wytworzenia i możliwości recyklingu, pozwala nam jeszcze celniej odpowiadać na proekologiczne wymagania naszych klientów.
 

Co to karta EPD?


Deklaracja środowiskowa III typu, tzw. EPD (Environmental Product Declaration) to niezależnie sprawdzony i oficjalnie zarejestrowany dokument. Zawiera przejrzyste i porównywalne informacje na temat wpływu produktów na środowisko na poszczególnych etapach ich wytwarzania i podczas całego cyklu życia, zgodnie z normami: EN ISO 14025 (Etykiety i deklaracje środowiskowe – Deklaracje środowiskowe III typu – Zasady i procedury) i EN ISO 14040 (Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Zasady i struktura).

Karty EPD są coraz częściej wymogiem projektów handlowych, w których jako Nowy Styl bierzemy udział, umożliwiając składanie ofert w tzw. „zielonych zamówieniach publicznych”. Deklaracje środowiskowe III typu dla naszych produktów przygotował Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, który jest członkiem Europejskiej Platformy instytucji upoważnionych do wystawiania takich dokumentów jak ECO Platform.
Linie produktowe Nowego Stylu z kartą EPD
 
Krzesła obrotowe:  Krzesła konferencyjne:  Biurka i stoły:  Meble do przechowywania: 
W trosce o środowisko: grupa projektowa Nowego Stylu
 
Początki prac nad deklaracjami środowiskowymi sięgają kilku lat wstecz. Już w 2018 roku Nowy Styl uruchomił międzynarodową grupę projektową, stworzoną z pracowników firmy, pracującą nad stopniową poprawą naszych działań w zakresie obiegu zamkniętego, śladu CO2 i eco-designu. Efektem tych działań jest otrzymany w 2019 roku certyfikat CO2 Performance Ladder i karty EPD, obejmujące w tej chwili ponad 20 naszych produktów. 

Obecnie w Nowym Stylu pracujemy nad kolejnymi deklaracjami środowiskowymi dla krzesła Xilium, oferty Forum Seating i dla dwóch modeli soft-seatingów, w których równie szczegółowo opiszemy oddziaływanie produktu na środowisko podczas całego jego cyklu życia (LCA).