Druga edycja Konkursu Nowy Styl Sustainability Award właśnie dobiegła końca!


17 sierpnia 2023 ogłosiliśmy listę tegorocznych zwycięzców i wyróżnionych za ponadprzeciętne osiągnięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju w Konkursie organizowanym przez Nowy Styl - Supplier Sustainability Award 2023.

Celem Konkursu Supplier Sustainability Award jest zaangażowanie dostawców w promowanie zrównoważonego rozwoju, progres i docenienie inicjatyw CSR związanych z ich wkładem środowiskowym oraz działaniami społecznymi. W poprzedniej edycji skupiliśmy się, ogólnie, na aspektach środowiskowych i społecznych, jednak w obliczu nadchodzących wyzwań związanych z raportowaniem ESG, w tym roku podnieśliśmy poprzeczkę. Jesteśmy dumni z rozmachu, z jakim nasi dostawcy działają, rozwijają się oraz promują zrównoważony rozwój! Dlaczego jest to takie ważne?
quote
W dzisiejszych czasach praca z klientem nad projektem biznesowym skupia się nie tylko na doborze wysokiej jakości produktów i usług. Zanim klient podejmie decyzję o realizacji projektu - sprawdza nas jako dostawcę oraz nasz łańcuch dostaw pod kątem prowadzenia biznesu w duchu zrównoważonego rozwoju. Dokładamy starań, aby działania Nowego Stylu oraz współpraca z dostawcami w tym obszarze owocowała jak najlepszymi rozwiązaniami dla klientów, z jednoczesnym poszanowaniem i działaniami na rzecz środowiska i ludzi. Dziękujemy naszym Dostawcom za ambitnie postawione zrównoważone cele, motywację w ich realizacji oraz promowanie i stosowanie dobrych praktyk CSR w swoich codziennych działaniach. Dzielimy się tą wiedzą, aby jeszcze lepiej realizować i ulepszać strategie CSR.
Klaudia Pieczka
ESG Procurement Manager w Nowym Stylu
W Konkursie wyróżniliśmy firmy, które znacząco przyczyniają się do osiągnięcia celów środowiskowych w kontekście Taksonomii UE oraz tych partnerów, którzy wykazują rzeczywiste wsparcie dla grup szczególnie wrażliwych – kobiet i osób z niepełnosprawnościami oraz angażują się w promowanie różnorodności, integracji i równości we własnych organizacjach. W obliczu kryzysu wojennego na Ukrainie zapytaliśmy również naszych dostawców, czy i w jaki sposób pomogli potrzebującym.
quote
Jesteśmy świadomi wpływu, jaki na nasze produkty mają poszczególne ogniwa łańcucha dostaw. Dostrzegamy wysiłek współpracujących z nami firm w zakresie minimalizowania ryzyka nie tylko biznesowego, ale i pozafinansowego – i chcemy go nagrodzić. Konkurs dla dostawców, będący zachętą do doskonalenia działań i podejmowania nowych, związanych z dalszym ograniczaniem negatywnego oddziaływania na środowisko i umacniania wpływu w lokalnych społecznościach, jest nam szczególnie bliski. Wierzymy, że tylko wspólne działania pozwolą wypełnić zobowiązania dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu wobec otoczenia i przyszłych pokoleń.
Agnieszka Dźwigoń
CSR & Sustainability Specialist w Nowym Stylu
W najlepszych oraz w wyróżnionych pracach zaprezentowano zrównoważone, holistyczne podejście oraz przemyślaną, kompleksowo opracowaną strategię CSR dotyczącą m.in. pochodzenia z recyklingu i recyklingu produktu w kontekście gospodarki cyrkularnej, ciekawe inicjatywy skierowane do otoczenia - ludzi i kultury, działania wzmacniające różnorodność, integrację oraz promujące różnorodność w miejscu pracy, jak również programy wspierające kobiety.
quote
D&I czyli Diversity and Inclusion nabierają coraz większego znaczenia w świecie biznesu, stają się częścią strategii organizacji, które biorą odpowiedzialność za budowanie kultury organizacyjnej opartej na różnorodności, równości oraz włączającym środowisku pracy. Firmy uczestniczące w naszym Konkursie prowadzą programy na rzecz kobiet, multikulturalnego  modelu społecznego oraz inkluzywności.
Karolina Bolesta
Senior HR Specialist w Nowym Stylu
Za wybitne innowacje i osiągnięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju jury nagrodziło:

1. miejsce
Hettich Marketing und Vertriebs GmbH

Zobacz prezentację

2. miejsce
REHAU SP. Z O.O.
Zobacz prezentację

3. miejsce
Camira Fabrics LTD
Zobacz prezentację

Oraz przyznało Wyróżnienia: m.in. Bachmann GmbH, Bock 1 GmbH , Donati S.p.a., Elis Textile Service Sp. z o.o., FABRYKA 4X4 Sp. z o.o. Sp.komandytowa, GABRIEL A/S, Hydro Extrusion Hoogezand B.V., Leggett & Platt Office Components International S.r.l., Spradling International GmbH.
 
quote
Jesteśmy bardzo dumni z tego, że zdobyliśmy nagrodę w Konkursie Nowy Styl Supplier Sustainability Award 2023, ponieważ zrównoważony rozwój jest bardzo bliski naszym sercom. We wszystkim co robimy zawsze myślimy o jutrze i następnych pokoleniach. Dzięki naszym dzisiejszym działaniom chcemy zapewnić, że jutro będzie dla nas wszystkich bogate w zasoby.
Mr. Dr. Andreas Hettich
Przewodniczący Rady Doradczej Grupy Hettich
Gratulujemy wszystkim uczestnikom Konkursu! Życzymy sukcesów w dalszym rozwoju projektów wspierających środowisko i społeczeństwo oraz zapraszamy do wzięcia udziału we wrześniowym webinarze, który będzie poświęcony wymianie wiedzy oraz wdrażaniu dobrych praktyk dotyczących zrównoważonego rozwoju.
  • Dowiedz się więcej o celach zrównoważonego rozwoju Nowego Stylu