Tydzień Lasów FSC

  • 23-29 września: Tydzień Lasów FSC® Zaufaj sile lasu!

Lasy rzeczywiście mają moc, bo zapewniają nie tylko naturalny i wszechstronny surowiec do celów gospodarczych, ale też filtrują powietrze, oczyszczają wodę, zapobiegają erozji gleby, zapewniając jednocześnie dom dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Same drzewa, które doskonale magazynują CO2, przyczyniają się do przeciwdziałania zmianie klimatu. W ramach „Tygodnia Lasów FSC®” zapraszamy do zgłębienia wiedzy o lasach i o tym, jak z certyfikacją FSC® (FSC–C120977) dbamy o ich ochronę.
W jaki sposób troszczymy się o lasy jako firma?

Naszą misją jest odpowiedzialne korzystanie z zasobów drzewnych wykorzystywanych w naszej działalności produkcyjnej i traktowanie racji ekologicznych na równi ze społecznymi i ekonomicznymi. Od 2009 roku dbamy o to, opierając się na certyfikacji FSC®.

FSC®, czyli Forest Stewardship Council®, to międzynarodowa organizacja non-profit, która skupia stowarzyszenia ochrony przyrody, właścicieli terenów leśnych, organizacje społeczne i firmy przetwórstwa papierniczego i drzewnego. Organizacja wspiera poprawne przyrodniczo, korzystne społecznie i opłacalne ekonomicznie gospodarowanie zasobami leśnymi świata, tak by zachować równowagę pomiędzy dbałością o lasy – ich żywotność i bioróżnorodność a zapotrzebowaniem na ten surowiec zarówno dla obecnych, jak i przyszłych pokoleń.
 
Główne zasady FSC®:
  • Zero wylesiania – chociaż drzewa są wycinane, lasów na przestrzeni czasu nie ubywa.
  • Ochrona przyrody – standardy FSC® wymagają zachowania różnorodności biologicznej oraz ochrony obszarów o wysokiej wartości przyrodniczej.
  • Przestrzeganie praw ludności rdzennej i społeczności lokalnych – proces gospodarowania lasami przyczynia się do długotrwałego dobrobytu społecznego i ekonomicznego danego społeczeństwa i pracowników leśnych.
  • Sprawiedliwe i bezpieczne środowisko pracy dla pracowników


Zasady FSC® muszą być przestrzegane na każdym etapie pozyskiwania i przetwarzania surowca – od kontroli upraw lasów przeznaczonych do wycinki przez obróbkę drewna, produkcję gotowych wyrobów, ich pakowanie, dystrybucję i sprzedaż. Założeniem systemu certyfikacji FSC jest to, że każde ogniowo, każdy podmiot, który przejmuje własność nad produktami certyfikowanymi, musi posiadać własny certyfikat FSC CoC i regularnie podlegać audytom prowadzonym przez niezależne firmy zewnętrzne. 

Korzyści z posiadania certyfikatu FSC®

Działając w systemie FSC® wpływamy na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz zgodności z polityką zamówień w sektorze publicznym i prywatnym, która szczegółowo określa materiały z odpowiedzialnych źródeł.

Nowy Styl oferuje szeroką gamę produktów wytwarzanych z surowca drzewnego, które posiadają certyfikat FSC®. Logiem FSC® oznaczone są nasze produkty, na przykład: Lupino, Njord, Embla czy Creva. 

Certyfikat FSC® daje klientom gwarancję, że nasze produkty powstały z drewna pochodzącego z legalnego źródła, które było poddane kontroli pod kątem sposobu zarządzania nim i dystrybucji.
 
Tydzień Lasów FSC®

Organizacja FSC współpracuje z podmiotami certyfikowanymi takimi jak Nowy Styl, aby zwrócić uwagę społeczeństwa na znaczenie odpowiedzialnej gospodarki leśnej i ważnej zależności między klimatem a lasami. Współpraca ta odbywa się między innymi w ramach globalnej, corocznej siedmiodniowej inicjatywy o nazwie Tydzień Lasów FSC®. 

W tym roku akcja organizowana jest w dniach 23-29 września 2023 r. Włączając się w nią zapraszamy naszych pracowników i partnerów do zaangażowania się poprzez:
  • pogłębienie swojej wiedzy o certyfikacji FSC®, 
  • zrozumienie korzyści płynących ze zrównoważonej gospodarki leśnej, która przyczynia się do ochrony środowiska, przeciwdziała spadkowi bioróżnorodności oraz łagodzi zmiany klimatu i związane z tym negatywne zjawiska,
  • zwrócenie uwagi na oznaczenia wybieranych produktów – znalezienie równowagi pomiędzy pozyskiwaniem drewna i ochroną środowiska naturalnego jest możliwe i zależy wyłącznie od nas!