Raport Reunion: poznaj nasze rozwiązania dla biur hybrydowych

  • Raport Reunion: poznaj nasze rozwiązania dla biur hybrydowychDla naszych klientów, którzy wdrożyli lub rozważają pracę hybrydową, przygotowaliśmy propozycje aranżacji biur odpowiadających na wyzwania nowej rzeczywistości. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją Nowego Stylu – Reunion: nowa rzeczywistość w biurze.
 
Ostatnie lata i związane z nimi ograniczenia wynikające z pandemii Covid-19 oraz rozkwit hybrydowego modelu pracy, przyspieszyły zmiany zachodzące w organizacjach. Pięciodniowy tydzień pracy w biurze powoli staje się przeszłością. Rzeczywistość post-pandemiczna wymusza na pracodawcach odnalezienie się na szerokim spektrum między pracą całkowicie zdalną, a w pełni stacjonarną. Dodatkowo pojawiły się nowe wyzwania takie jak budowanie relacji w zespołach rozproszonych, czy współpraca i wymiana informacji między pracownikami w nowej rzeczywistości.


Czego oczekuję od mojego biura?
 
Naszą ekspertyzę budujemy na bazie wieloletniego doświadczenia, pracy z klientami oraz badań i analiz przygotowywanych przez wewnętrzny Dział Badań i Konsultingu Przestrzeni Pracy. W 2022 przeprowadziliśmy badania zatytułowane „Czego oczekuję od mojego biura?”. Podjęte przez nas działania miały charakter zarówno ilościowy, jak i jakościowy. W badaniu mieliśmy możliwość poznania opinii pracowników na poszczególnych szczeblach kariery zawodowej oraz realizujących różne obowiązki i aktywności. 


Na bazie przeprowadzonych badań powstała koncepcja biura Reunion, które jest sercem firmy i zarazem przestrzenią służącą wzmocnieniu i odbudowie relacji w zespołach po okresie pandemii. Najciekawsze wnioski z badań prezentujemy w raporcie Reunion: nowa rzeczywistość w biurze.


Reunion to biuro będące sercem całej firmy. 


Reunion to przestrzeń służąca wzmocnieniu i odbudowie relacji w zespołach po okresie pandemii.


Reunion to miejsce interakcji, spotkań, wymiany myśli i informacji, współtworzenia oraz koncentracji.


Reunion to biuro o nietypowym układzie stanowisk pracy, stawiające nacisk na pracę grupową i zespołową.Nowe obszary biurowe odpowiedzią na zmieniające się potrzeby pracowników

Niezależnie od tego, jaki model aranżacji funkcjonalnej przestrzeni biurowej wybierzesz, wierzymy, że powinny znaleźć się w nim różnorodne strefy, które wspierają pracowników w realizacji ich codziennych obowiązków. W modelu Reunion proponujemy podział biura na 3 obszary: integracji, inspiracji i koncentracji. Obszary te znajdują się w określonych częściach biura – im głębiej wchodzimy w biuro, tym więcej przestrzeni cichych. Przechodzimy od obszarów służących do integracji w kierunku coraz to większej koncentracji.
Reunion. Nowa rzeczywistość w biurze
W raporcie Reunion prezentujemy gotowe propozycje aranżacji i interesujące rozwiązania produktowe, które sprawią, że obszary integracji, inspiracji i koncentracji będą jak najlepiej wspierać pracowników w codziennej pracy.

W raporcie przeczytasz także m.in. o tym:
– jak wygląda sytuacja post-pandemiczna biur,
– jakie potrzeby względem biura mają pracownicy, respondenci naszych badań,
– jak stworzyć biuro do którego pracownicy będą chcieli przychodzić,
– jak zaaranżować w biurze miejsca do pracy zespołowej i kreatywnej,
– jak zorganizować przestrzeń, aby wspierała odbudowę więzi między pracownikami po okresie izolacji,
– jak na nowo poczuć się zespołem.
Pobierz raport