CSR Report

  • Make your space responsible – nowy raport CSR Nowego Stylu

W Nowym Stylu wierzymy w ideę zrównoważonego rozwoju i przyświeca nam ona na każdym etapie działania: od pozyskiwania surowców, poprzez produkcję i organizację łańcucha dostaw, aż po ponowne wykorzystanie zużytych produktów. Sprawdź, jak odpowiadamy na wyzwania z zakresu zrównoważonego rozwoju, w każdym z obszarów naszej działalności.
 
Zapraszamy do lektury najnowszego Raportu Zrównoważonego Rozwoju za lata 2020-2021, który wydaliśmy po raz kolejny, pod tytułem „Make Your Space Responsible”. To cenne źródło wiedzy zarówno dla pracowników, klientów, dostawców jak i naszych obserwatorów i osób zainteresowanych działaniami Nowego Stylu. 
Reunion. Nowa rzeczywistość w biurze
Nowy Styl jest przedsiębiorstwem produkcyjnym o zasięgu globalnym, dlatego świadomie obserwujemy wpływ naszej działalności na środowisko oraz lokalne społeczności i staramy się ograniczać lub neutralizować jego skutki. W obrębie najważniejszych dla nas obszarów wyznaczamy sobie cele, z których co dwa lata szczegółowo rozliczamy się na kartach Raportu Zrównoważonego Rozwoju.
Najnowsza edycja raportu „Make your space responsible” za lata 2020-2021 prezentuje realizację kolejnych ambitnych zobowiązań, podczas wyjątkowo trudnego okresu pandemii Covid-19. Nowy Styl mimo globalnego kryzysu zrealizował ponad 90% celów związanych ze zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością biznesu, wyznaczonych w poprzednich latach. 
Zobacz raport


Jakie jeszcze informacje znajdziesz w raporcie?

  • status realizacji strategii firmy w latach 2020-2021,
  • szczegółowy opis procesu produkcyjnego oraz produktów oferowanych przez Nowy Styl,
  • informacje na temat sposobu zarządzania naszym wpływem na środowisko naturalne, 
  • łańcuch dostaw, czyli pełna droga od zakupu materiału, przez produkcję, aż po dystrybucję,
  • informacje o strukturze pracowniczej, działaniach na rzecz naszych pracowników i warunków pracy, 
  • rodzaje wsparcia jakiego udziela Nowy Styl lokalnym społecznościom. 


Raport został przygotowany w oparciu o wytyczne Global Reporting Initiative Standards. Został także poddany niezależnej weryfikacji zewnętrznej w trakcie audytu przeprowadzonego przez firmę Deloitte.