24 września - Piątek FSC® Dbając o lasy, dbasz o klimat!

  • 24 września - Piątek FSC® Dbając o lasy, dbasz o klimat!

Las pełni rolę strażnika zmian klimatycznych. W ramach Piątku FSC® zapraszamy do zagłębienia się w wiedzę o lasach i o tym, jak z certyfikacją FSC dbamy o ich ochronę.
 
Las usuwa znaczne ilości CO2 z atmosfery, działając jak pochłaniacz: wychwytuje oraz magazynuje CO2 w biomasie leśnej. Tereny zalesione mają znaczenie globalne – statystyki pokazują, że chroniąc 400 milionów hektarów lasów, do 2050 r. można ograniczyć emisje CO2 aż o 700 Gt. W krajach UE szacuje się, że tutejsze lasy mogą pochłaniać 8,9% całkowitej emisji gazów cieplarnianych każdego roku.

 

W jaki sposób troszczymy się o lasy jako firma?

Naszą misją jest odpowiedzialne korzystanie z zasobów drzewnych wykorzystywanych w naszej działalności produkcyjnej i traktowanie racji ekologicznych na równi ze społecznymi i ekonomicznymi. Od 2009 roku dbamy o to opierając się na certyfikacji FSC®.
FSC®, czyli Forest Stewardship Council®, to międzynarodowa organizacja non-profit, która skupia pod swoim logo stowarzyszenia ochrony przyrody, właścicieli terenów leśnych, organizacje społeczne i firmy przetwórstwa papierniczego i drzewnego. Organizacja wspiera poprawne przyrodniczo, korzystne społecznie i opłacalne ekonomicznie gospodarowanie zasobami leśnymi świata, tak by zachować równowagę pomiędzy dbałością o lasy – ich żywotność i bioróżnorodność, a zapotrzebowaniem na ten surowiec zarówno dla obecnych, jak i przyszłych pokoleń.

 

Główne zasady FSC®:

  • Zero wylesiania – chociaż drzewa są wycinane, lasów na przestrzeni czasu nie ubywa.
  • Ochrona przyrody – standardy FSC® wymagają zachowania różnorodności biologicznej oraz ochrony obszarów o wysokiej wartości przyrodniczej.
  • Przestrzeganie praw ludności rdzennej i społeczności lokalnych – proces gospodarowania lasami przyczynia się do długotrwałego dobrobytu społecznego i ekonomicznego danego społeczeństwa i pracowników leśnych.
  • Sprawiedliwe i bezpieczne środowisko pracy dla pracowników
Uzyskanie certyfikatu to proces wieloetapowy. Zasady FSC® muszą być przestrzegane na każdym etapie pozyskiwania i przetwarzania surowca – od kontroli upraw lasów przeznaczonych do wycinki przez obróbkę drewna, produkcję gotowych wyrobów, ich pakowanie, dystrybucję i sprzedaż.

Korzyści posiadania certyfikatu FSC®

Działając w systemie FSC® wpływamy na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz zgodności z polityką zamówień w sektorze publicznym i prywatnym, która szczegółowo określa materiały z odpowiedzialnych źródeł.

Nowy Styl oferuje szeroką gamę produktów wytwarzanych z surowca drzewnego, które posiadają certyfikat FSC®. Logiem FSC® oznaczone są nasze produkty, na przykład: Lupino,  Njord oraz Embla.

Certyfikat FSC® daje klientom gwarancję, że nasze produkty powstały z drewna pochodzącego z legalnego źródła, które było poddane kontroli pod kątem sposobu zarządzania nim i dystrybucji.

Piątek FSC®

Aby zwrócić uwagę społeczeństwa na znaczenie odpowiedzialnej gospodarki leśnej i ważnej zależności między klimatem a lasami, 24 września 2021 r. na całym świecie odbywa się wydarzenie „FSC® Friday”.

Włączając się w tę akcję zapraszamy naszych pracowników i partnerów do zaangażowania się poprzez:
  • pogłębienie swojej wiedzy o znaczeniu lasów i certyfikacji FSC® 
  • zwrócenie uwagi na oznaczenia wybieranych produktów – znalezienie równowagi pomiędzy pozyskiwaniem drewna i ochroną środowiska naturalnego jest możliwe i zależy wyłącznie od nas!
Więcej informacji o wpływie naszej działalności na środowisko naturalne można znaleźć w zakładce Odpowiedzialność.