Redukcja emisji CO2 w Nowym Stylu – dane za 2021 rok

  • Redukcja emisji CO2 w Nowym Stylu – dane za 2021 rok

2021 rok był rekordowy na dotychczasowej drodze Nowego Stylu do dekarbonizacji działalności firmy. Obniżyliśmy wskaźnik emisji CO2 w odniesieniu do 2018 r. aż o 38%! Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem naszych wysiłków w redukcji emisji gazów cieplarnianych. 

Ślad węglowy – nasze kluczowe oddziaływania na klimat

Od 2019 r. Nowy Styl korzysta z niderlandzkiego systemu wspierania zrównoważonego rozwoju CO2 Performance Ladder, służącego firmom do zarządzania śladem węglowym i obniżania emisji CO2. Zgodnie z jego metodologią określamy ślad węglowy dla Nowego Stylu w Polsce, w Niemczech (Nowy Styl Deutschland GmbH) oraz Nowego Stylu w Niderlandach.
 
W naszych kalkulacjach i wysiłkach skupiamy się na emisjach bezpośrednich i pośrednich organizacji, czyli w metodologii GHG Protocol – na zakresie 1 i 2.
Jakie procesy odpowiadają za emisję CO2 w Nowym Stylu i w jaki sposób ją ograniczamy? 
Nowy Styl to firma produkcyjna, więc gros naszych emisji gazów cieplarnianych generują lokalizacje produkcyjne w Polsce. W 2021 r. 41% emisji CO2 powstało we własnych instalacjach - kotłach gazowych i przy produkcji ciepła z biomasy, a drugie tyle (44%) stanowiła energia elektryczna zakupiona do zasilenia zakładów w Polsce. Udział tej ostatniej w śladzie węglowym organizacji zmalał aż o 6% względem roku wcześniej, a to dzięki znacznemu zwiększeniu udziału zielonej energii w naszym miksie energetycznym (2021 r. stanowiła 32,5% zakupionej energii).

Za kolejne ok. 5% emisji odpowiadają nasze podróże służbowe:
  • Zużycie paliwa przez naszą flotę to 4,14%, dlatego jesteśmy w trakcie procesu wymiany floty samochodowej na pojazdy elektryczne i hybrydowe. Ponadto w Niderlandach należymy do grupy Terberg Business Mobility i wszystkie podróże samochodowe kompensujemy tam poprzez narzędzia Climate Neutral Group.
  • Loty służbowe w 2021 r. odpowiadały za 0,85% naszych emisji pośrednich. Z myślą o dalszym ograniczaniu podróży, promujemy korzystanie z systemu do wideokonferencji.
Cele redukcji przyjęte w 2019 r. - zobowiązania w ramach certyfikacji CO2 Performance Ladder

Naszym celem określonym w systemie zarządzania jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla w 2025 r. o 30% w porównaniu z rokiem 2018.

Aby osiągnąć tę średnią redukcję, cel został podzielony na zakres 1 i zakres 2:
  • Zakres 1 - bezpośrednia emisja ze zużycia paliwa w źródłach będących własnością organizacji lub przez nią nadzorowanych oraz emisja z procesów technologicznych): redukcja 10% w 2025 r. w stosunku do 2018 r.
  • Zakres 2 - emisje pośrednie (energetyczne), które powstają głównie w wyniku procesu produkcyjnego, gdyż występują tu: energia elektryczna, ogrzewanie, para technologiczna: redukcja 40% w 2025 w stosunku to 2018 r.
Redukcja emisji CO2 w 2021 roku – dane bazujące na naszych obliczeniach w ramach certyfikacji CO2 Performance Ladder

Wiele inicjatyw zakończonych w latach 2019-2021 przyniosło znaczące rezultaty - w 2021 r. nasze emisje w zakresie 1 i 2 były o 38% niższe niż w 2018 r. (podane dane bazują na naszych wyliczeniach; oficjalne potwierdzenie danych nastąpi we wrześniu 2022 r. po audycie w ramach certyfikacji CO2 Performance Ladder.