Nowy Styl odznaczony platynowym medalem w ocenie EcoVadis

  • Nowy Styl odznaczony platynowym medalem w ocenie EcoVadis

W poszukiwaniu wiarygodnych informacji i chcąc usprawnić zarządzanie zrównoważonym rozwojem w łańcuchu dostaw, firmy coraz częściej korzystają z ocen niezależnych instytucji. EcoVadis jest jednym z wiodących audytorów w tym zakresie i Nowy Styl od lat poddaje się tej ocenie. W tym roku firma uzyskała najwyższy możliwy rezultat – Platynowy Medal EcoVadis.
quote
Uzyskanie najwyższego certyfikatu to ukoronowanie wielu działań z obszarów środowiskowego, zrównoważonego łańcucha dostaw czy etyki biznesu, od lat wprowadzanych do Nowego Stylu. To też potwierdzenie, że sprawnie zarządzamy tymi procesami i możemy zagwarantować duże bezpieczeństwo współpracy.
Alina Kryczyńska
Sustainability & CSR Manager w Nowym Stylu
Jak przebiega ocena EcoVadis?
 
Podczas audytu, EcoVadis ocenia kilkadziesiąt kryteriów z 4 kategorii tematycznych:
  • prawa człowieka i prawa pracownicze
  • środowisko
  • etyka
  • zrównoważone zakupy

Zastosowane kryteria opierają się na międzynarodowych standardach zrównoważonego rozwoju, takich jak: UN Global Compact, GRI oraz norma ISO 26000. W tym roku znacznie rozbudowane zostały m.in. zagadnienia związane z zarządzaniem redukcją emisji gazów cieplarnianych.

Analitycy EcoVadis weryfikują dane w oparciu o przygotowaną dokumentację, a dodatkowo opierają się na źródłach zewnętrznych. W przygotowanie do audytu jest zaangażowany zespół specjalistów Nowego Stylu, którzy na co dzień odpowiadają za realizację naszych celów zrównoważonego rozwoju.
Nasze osiągnięcia za 2021
 
Jako zdobywca złotego medalu, w ubiegłym roku Nowy Styl otrzymał 71 punktów. By sięgnąć po platynę, musieliśmy pokazać dalszy progres. W tym roku uzyskaliśmy 78 punktów! Największy rozwój odnotowaliśmy w obszarze zrównoważonych zakupów – zachęcamy do zapoznania się informacjami o prowadzonych w tym obszarze działaniach. Poprawiliśmy również swoje noty w dziedzinie etyki, a ocenę w zakresie środowiska oraz praw człowieka i pracowniczych utrzymaliśmy na dotychczasowym, najwyższym poziomie.

W dzisiejszym świecie trudno przecenić znaczenie oceny EcoVadis – cieszy się ona dużym zainteresowaniem zarówno wśród naszych klientów, jak i partnerów finansowych.
quote
Coraz częściej klientom nie wystarczy deklaracja dostawców o działaniach z obszaru zrównoważonego rozwoju, ale wymagają niezależnej, wystandaryzowanej oceny, takiej jak EcoVadis. Cieszymy się, że z roku na rok wypadamy w tej ocenie coraz lepiej i platynowy medal to duży sukces, ale nie zamierzamy poprzestać na tym. Tego oczekują od nas klienci, jak również my oczekujemy od siebie i całej naszej organizacji.
Bartosz Karasiński
Export Director w Nowym Stylu
  • Dowiedz się więcej o naszych działaniach CSR