Kącik akustyczny cz. 2: dźwięk jako fala

  • Kącik akustyczny cz. 2: dźwięk jako fala

Opisując dźwięk, trudno pominąć jego fizyczną naturę. Fakt, że słyszymy i to jakie dźwięki odbieramy oraz jak są one przez nas przetwarzane, jest nieodłącznie związane ze zjawiskami fizycznymi dotyczącymi dźwięku jako fali. Co stoi za tym, że odbieramy wrażenie słuchowe? W nauce dźwięk określamy jako zaburzenie ośrodka sprężystego, a konkretnie zmiany ciśnienia w takim ośrodku. Jak to rozumieć? W drugiej części Kącika akustycznego opowiemy więcej o dźwięku jako fali. 

Dźwięk jako fala

Gdy do wody wrzucimy kamień, powstają wokół niego rozszerzające się okręgi. Podobnie jest z falą dźwiękową. Zaburzenie w ośrodku (najczęściej myślimy o powietrzu, choć dźwięk rozchodzi się zarówno w gazach, cieczach i ciałach stałych), spowodowane przez źródło dźwięku, przekazuje energię kolejnym cząsteczkom. Tym samym są one sprężane i rozprężane – występują lokalne zmiany ciśnienia, a zaburzenie przemieszcza się, docierając w końcu do naszego narządu słuchu. Fala mechaniczna zbierana przez małżowinę porusza bębenek i kosteczki słuchowe. Zamieniana na impuls elektryczny w uchu wewnętrznym dociera do mózgu jako wrażenie słuchowe. 

Mówimy, że tony mogą być niskie albo wysokie, dźwięk ma również konkretną barwę i głośność. Właściwości i brzmienie będzie związane z fizycznymi cechami fali akustycznej. Na wysokość dźwięku wpływa częstotliwość fali, ściśle związana z jej długością. Im fala krótsza, tym częściej, bliżej siebie, będą występowały zmiany ciśnienia. Większa będzie zatem częstotliwość i wyższy dźwięk, który usłyszymy.
 
Dźwięki w biurze

Charakter dźwięku może być zatem zróżnicowany. Jego cechy zależą od źródła, które je generuje. W biurach, podobnie jak w innych obszarach, dociera do nas całe spektrum dźwięków. Wśród nich będą występowały odgłosy kroków, wentylacji czy sprzętu biurowego, które w większości zajmą zakres małych częstotliwości. Otoczeni przez ludzi słyszymy ich rozmowy. Mowa zajmuje w większości zakres średnich częstotliwość a ucho ludzkie jest na nią szczególnie wyczulone. Nie brakuje również dźwięków z zakresu dużych częstotliwości takich jak klikanie czy dzwonki telefonów. 

Wykonując adaptację akustyczną, uwzględniamy częstotliwości dźwięku, na który oddziałują produkty akustyczne. Ich dobór powinien być przemyślany, odpowiedni dla danego pomieszczenia. 
Produkty Nowego Stylu wykorzystywane do adaptacji zostały przebadane, ich właściwości pochłaniające są znane i mogą być świadomie wykorzystywane. Czasami potrzebne jest zadziałanie na wybrany zakres częstotliwości. 

Z myślą o tym powstały panele perforowane Sileo Levels, które zaprojektowano tak, aby selektywnie pochłaniały dźwięk. Panele występują w trzech wersjach, różniących się grubością i wielkością perforacji. Dzięki temu pochłaniają wybrany zakres dźwięków i pozwalają na skuteczne działanie w różnego rodzaju przestrzeniach.

Natura fali dźwiękowej nie jest nam obca. Doradztwo i badanie akustyczne to jedna z wielu usług Nowego Stylu, z których możesz korzystać, aranżując swoją przestrzeń biurową .

Tekst przygotowała Katarzyna Bereźnicka, Konsultant ds. akustyki w Nowym Stylu
 

Let's make your space together

Wypełnij formularz i skontaktuj się z nami