9 naszych praktyk w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”

  • 9 naszych praktyk w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”

Publikacja przygotowywana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest największym w Polsce przeglądem społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Miło nam poinformować, że w najnowszym raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” znalazły się wszystkie zgłoszone przez nas praktyki.
 

Do dziewiętnastej edycji raportu zgłosiliśmy nasze 4 działania długoletnie i 5 zrealizowanych w 2020 roku. Poniżej zamieszczamy krótkie opisy każdej z nich. Aby przejść do konkretnej praktyki należy kliknąć w wybrany temat znajdujący się w „spisie treści”.

Projekty długoletnie, które prowadzimy i rozwijamy nieprzerwanie od wielu lat:
– Usługi na plus (gospodarka cyrkularna)
– Magazyn wewnętrzny „LinkUP”
– Program stypendialny Fundacji im. Janusza Korczaka
– Zintegrowana komunikacja w Nowym Stylu

Praktyki, których realizacja rozpoczęła się w minionym roku lub starsze, ale nie zgłaszane wcześniej do raportu:
– Program redukcji emisji CO2
​​​​– Projekt redukcji opakowań
– Zarządzanie odpowiedzialnym łańcuchem dostaw
– Podręcznik dobrych praktyk rekrutacji i selekcji
​​​​​​​​​​​​​​– Bezpieczne rozwiązania Nowego Stylu

Usługi na plus (gospodarka cyrkularna) - gospodarka cyrkularna to system, który zakłada maksymalne zmniejszenie ilości wykorzystywanych surowców i odpadów. Dla producenta mebli oznacza to korzystanie z ekologicznych materiałów, których utylizacja nie obciąża środowiska. Dlatego w Nowym Stylu elementy drewniane są wykonywane z płyty z certyfikatem FSC®, który gwarantuje odpowiedzialne pochodzenie surowca. Z myślą o maksymalnym wydłużeniu czasu użytkowania oraz powtórnym przetworzeniu produktu powstała linia Xilium – krzeseł niemal w całości nadających się do recyklingu. Ponadto, w ramach zlecenia Nowy Styl dostarcza nie tylko produkty, ale również dodatkowe świadczenia: konserwację mebli, redystrybucję niewykorzystywanych elementów, naprawę uszkodzonych części, modyfikację przeznaczenia oraz przetwarzanie nienadających się do dalszego użytkowania mebli.

Magazyn wewnętrzny „LinkUP” - to czasopismo tworzone przez pracowników i dla pracowników. Wydawane jest w czterech językach (polskim, angielskim, niemieckim i francuskim). Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu się w jego przygotowanie zespołu międzynarodowego, który dostarcza treści na tematy związane z danym krajem lub regionem. W magazynie „LinkUP” umieszczane są również artykuły dotyczące kwestii wspólnych dla całej organizacji. Ponadto jest to również miejsce dla lżejszych form, dzięki którym pracownicy mogą poznać historię i kulturę swoich współpracowników z różnych części świata. „LinkUP” pozwala na poszerzanie horyzontów i integracje wewnątrz firmy.

Program stypendialny Fundacji im. Janusza Korczaka – działająca już nieprzerwanie od 20 lat fundacja została ufundowana praz Adama i Jerzego Krzanowskich- założycieli Nowego Stylu. Jej główny cel to wsparcie rozwoju uzdolnionych dzieci i młodzieży z Podkarpacia. Program stypendialny co roku pomaga kilkudziesięciu osobom.

Zintegrowana komunikacja w Nowym Stylu – wdrożyliśmy system wideokonferencyjny Avaya, czyli portal do tworzenia spotkań video zarówno na potrzeby wewnętrzne, jak również spotkań z firmami zewnętrznymi. Każdy pracownik jak i osoba z odpowiednią autoryzacją spoza firmy, może dołączyć do wideokonferencji, telekonferencji oraz prezentacji on-line. Udział w spotkaniu może odbyć się z komputerów, telefonów komórkowych jak również telefonów stacjonarnych. W biurach i showroomach Nowego Stylu do wideokonferencji przeznaczone są specjalne sale, które można zarezerwować z poziomu służbowego kalendarza. Dzięki znajomości narzędzia i wykorzystaniu jego możliwości, podczas pandemii było nam łatwiej przestawić się na pracę zdalną.

Program redukcji emisji CO2 – stale dążymy do minimalizacji negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko. Narzędziem wspierającym nas w obniżaniu emisji dwutlenku węgla jest wdrożony system CO2 Performance Ladder. Jego celem jest redukcja emisji CO2, co dzieje się poprzez zakup energooszczędnych maszyn i samochodów elektrycznych, oraz ograniczenie podróży służbowych dzięki wdrożeniu systemu do wideokonferencji. Zoptymalizowaliśmy również proces produkcyjny oraz zwiększyliśmy efektywność energetyczną w zakresie ogrzewania biur. Podjęliśmy szereg inicjatyw mających na celu redukcję emisji szkodliwych substancji, także w obszarze logistyki i transportu, np. poprzez optymalne wypełnienie przestrzeni ładunkowej w pojazdach. Program redukcji emisji CO2 zakłada, że do 2025 roku firma będzie emitować o 20% mniej dwutlenku węgla w porównaniu z wynikami za rok 2018. Wskaźnik ten powiązany jest z roczną sprzedażą.

Projekt redukcji opakowań – polega na zmniejszeniu ilości tektury i tworzyw sztucznych wykorzystywanych do pakowania produktów. Było to możliwe dzięki zastosowaniu przez nas własnych opakowań zwrotnych wielokrotnego użytku, takich jak pokrowce wykonane z resztek tkanin, koce pozyskane z recyklingu oraz drewniane skrzynie do transportu komponentów zbiorczych między fabrykami.

Zarządzanie odpowiedzialnym łańcuchem dostaw – aby mieć pewność, że dostawcy kierują się tymi samymi zasadami etycznymi i wyznają podobne wartości, oraz dbają o najwyższą jakość swoich produktów i usług, opracowaliśmy w 2020 roku Politykę Zakupową oraz zaktualizowaliśmy Kodeks dostawców Nowego Stylu. Dzielimy się w nim swoją wizją i celami z zakresu polityki zrównoważonego rozwoju oraz etyki.

Podręcznik dobrych praktyk rekrutacji i selekcji – w Nowym Stylu podejmujemy liczne działania służące zapewnieniu równych szans i przeciwdziałaniu dyskryminacji. Jednym z nich jest powstały podręcznik. Dzięki niemu manager ocenia każdego uczestnika rekrutacji pod kątem tych samych, wcześniej określonych kompetencji. Ujednolicona została również wersja formularza rozmowy kwalifikacyjnej – znajdują się w niej punkty stałe oraz pytania dostosowane do stanowiska, na które aplikuje kandydat. Projekt był przedmiotem szkoleń dla managerów, którzy dzięki niemu mieli możliwość poszerzyć swoje kompetencje. Mogli oni również wziąć udział w szkoleniu pogłębiającym umiejętności zawarte w tym podręczniku. Ponadto odświeżyli swoją wiedzę na temat ochrony danych osobowych.

Bezpieczne rozwiązania Nowego Stylu – zapewnienie odpowiednich warunków pracy w czasach pandemii COVID-19 stanowi nie lada wyzwanie dla przedsiębiorców, którzy decydują się na otwarcie swoich biur. Nowy Styl można uznać za eksperta w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy. Aby pomóc innym firmom w powrocie do biur, nasi konsultanci stworzyli raport „Welcome back... to the office!”. Zawiera on zbiór porad i dobrych praktyk, koncentrujących się wokół sześciu obszarów tematycznych: bezpieczeństwa i higieny pracy, nowej organizacji przestrzeni, komunikacji wizualnej, zasad pracy, działań kadry zarządzającej oraz w zakresie odpowiedniego wyposażenia wspierającego bezpieczne środowisko pracy. Tworzą one tzw. Workplace Safety Puzzles – puzzle bezpieczeństwa, czyli konkretne działania i rozwiązania, pomagające odnaleźć się w nowej, biurowej rzeczywistości.