9 naszych praktyk w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”

  • Aż 9 naszych praktyk w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu!

Aż 9 naszych praktyk w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu!

Publikowany corocznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy przegląd inicjatyw krajowych w obszarze CSR i zrównoważonego rozwoju. 
 
W tegorocznej edycji opublikowanych zostało aż 9 praktyk Nowego Stylu! Każda praktyka przyczynia się do realizacji przynajmniej jednego z Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Pomoc w obliczu wojny w Ukrainie. Cel 2 – Zero głodu, Cel 10 – Mniej nierówności
Wojna w Ukrainie to jeden z najważniejszych sprawdzianów dla społecznej odpowiedzialności biznesu w ostatnich latach. Nowy Styl w ramach gestu solidarności z Ukrainą natychmiastowo podjął decyzję o wycofaniu się z rynku rosyjskiego. Dla ukraińskich pracowników i ich rodzin utworzyliśmy specjalny fundusz, którym zarządzają lokalne struktury tak aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby. Dodatkowo dzięki zaangażowaniu i hojności pracowników Nowego Stylu dostarczyliśmy do Charkowa środki pierwszej potrzeby. 

Program stypendialny Fundacji im. Janusza Korczaka. Cel 4 – Dobra jakość edukacji, Cel 10 – Mniej nierówności. Cel 17 – Partnerstwo na rzecz celów
Działająca już nieprzerwanie od 20 lat fundacja została ufundowana praz Adama i Jerzego Krzanowskich- założycieli Nowego Stylu. Jej główny cel to wsparcie rozwoju uzdolnionych dzieci i młodzieży z Podkarpacia. Co roku z programu stypendialnego korzysta kilkadziesiąt osób. 

Charytatywny Bal Noworoczny. Cel 1 – Koniec z ubóstwem, Cel 10 – Mniej nierówności
Nowy Styl jest inicjatorem i organizatorem wydarzenia od ponad 20 lat. Każdej zimy zapraszamy podopiecznych domów dziecka, ośrodków szkolno-wychowawczych, placówek opiekuńczych, organizacji pracujących z niepełnosprawnymi i rodzin zastępczych z podkarpacia do wspólnego świętowania. Tegorocznym motywem przewodnim wydarzenia było spotkanie młodych naukowców. Dzieci miały okazję uczestniczyć w widowiskowych pokazach z zakresu chemii i fizyki. Podczas Balu Święty Mikołaj wręczał prezenty, o które prosili nasi goście w listach. Często było to wsparcie finansowe na działalność statutową, organizacje wycieczek czy wyposażenie placówek.

Young Arts Festival w Krośnie. Cel 10 – Mniej nierówności, Cel 17 – Partnerstwo na rzecz celów
Częścią festiwalu Emanacje organizowanego przez Centrum w Lusławicach jest Young Arts Festiwal – wydarzenie na kulturalnej mapie nie tylko Krosna, ale i całego regionu, promujące muzykę klasyczną i jazzową. Od samego początku organizatorzy mogą liczyć na wsparcie Nowego Stylu, dzięki czemu festiwal utrzymuje darmową formułę. Pierwsza edycja odbyła się latem 2016 roku i dzięki bardzo ciepłemu przyjęciu i ogromnej frekwencji, w kolejnych latach doczekała się kontynuacji. W 2022 roku na scenie Young Arts Festival wystąpili: Kinga Głyk, Leszek Możdżer razem z orkiestrą kameralną miasta Tychy AUKSO, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lwowskiej pod batutą Volodymyra Syvokhip.

Program redukcji emisji Co2. Cel 9 – Innowacyjności, przemysł , infrastruktura, Cel 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
Realne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych to jedno z najważniejszych wyzwań współczesnego świata. Od 2019 r. Nowy Styl korzysta z niderlandzkiego systemu wspierania zrównoważonego rozwoju CO2 Performance Ladder, służącego do zarządzania śladem węglowym i obniżania emisji CO2. W ramach tego systemu gromadzimy dane, wyznaczamy cele i program ich osiągnięcia, które weryfikowane są podczas corocznych audytów nadzoru przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Wyznaczyliśmy sobie ambitny cel  redukcji emisji CO2 o 30% w 2025 roku względem roku 2018. r.

Ekoprojektowanie. Cel 9 – Innowacyjności, przemysł, infrastruktura, Cel 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
Produkt zaprojektowany i wyprodukowany odpowiedzialnie w całym cyklu życia, z poszanowaniem środowiska to najlepsze co jako firma możemy przekazać światu. Ekoprojektowanie rozszerzyło w organizacji zarządzanie środowiskowe wg normy ISO 14001. Stworzyliśmy procedury i przeszkoliliśmy pracowników, by tworzyć produkty, które będą przyjazne środowisku „od kołyski do kołyski”. W naszych procedurach wymogi ekologiczne są sparametryzowane i zdefiniowane na kilku poziomach, spójnie z wymogami legislacyjnymi i wiodącymi certyfikacjami mebli biurowych oraz systemów zarządzania np.: projektowanie z uwzględnieniem późniejszego recyklingu, wydłużanie życia produktu, ograniczenie zużycia energii i wody w procesie produkcyjnym, efektywne wykorzystanie materiałów, zwiększenia udziału surowców z recyklingu i zrównoważonych źródeł, ograniczenie opakowań, eliminacja substancji i środków chemicznych stwarzających zagrożenie dla człowieka i środowiska.

Raport Reunion. Nowa rzeczywistość w biurze. Cel 9 – Innowacyjność, przemysł, infrastruktura 
Ostatnie lata i związane z nimi ograniczenia wynikające z pandemii Covid-19 przyspieszyły zmiany w podejściu do strategii środowiska pracy. Dla naszych klientów, którzy wdrożyli lub rozważają zmianę modelu pracy w swoich organizacjach, przygotowaliśmy propozycje aranżacji biur. Dzięki pracy specjalistów z Działu Badań i Konsultingu Przestrzeni Pracy oraz Działu Marketingu w raporcie opracowaliśmy takie tematy jak: sytuacja post-pandemiczna biur, aranżacja biura w modelu Reunion, propozycje stref w obszarze integracji, inspiracji oraz koncentracji.

Zintegrowana komunikacja w Nowym Stylu. Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura, Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca, Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
Wdrożyliśmy system wideokonferencyjny Avaya, czyli portal do tworzenia spotkań video zarówno na potrzeby wewnętrzne, jak również spotkań z firmami zewnętrznymi. Każdy pracownik jak i osoba z odpowiednią autoryzacją spoza firmy, może dołączyć do wideokonferencji, telekonferencji oraz prezentacji on-line. Udział w spotkaniu może odbyć się z komputerów, telefonów komórkowych jak również telefonów stacjonarnych. W biurach i showroomach Nowego Stylu do wideokonferencji przeznaczone są specjalne sale, które można zarezerwować z poziomu służbowego kalendarza. Dzięki znajomości narzędzia i wykorzystaniu jego możliwości, podczas pandemii było nam łatwiej przestawić się na pracę zdalną.

Program Sugestii Pracowniczych. Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
Projekt, dzięki któremu pracownicy naszych fabryk mogą zgłaszać pomysły usprawnień  technologicznych i konstrukcyjnych, utrzymania ruchu, oraz bezpieczeństwa w zakładach produkcyjnych. Mogą też śledzić status swoich zgłoszeń, dzięki czemu mają pewność, że są rzetelnie oceniane, a jeśli przejdą pozytywnie weryfikację – wdrażane. Każde zgłoszenie nagradzane jest premią. Najlepsze pomysły i najaktywniejsi uczestnicy są dodatkowo doceniani nagrodą roczną. 

Zachęcamy do lektury raportu, znajdziecie go TUTAJ.