Klauzula obowiązku informacyjnego

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Nowy Styl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pużaka 49, 38-400 Krosno („Nowy Styl” lub „Administrator”).
 2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez e-mail [email protected]  lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  • w celu przekazywania Pani/Panu informacji marketingowych dotyczących produktów i usług Nowy Styl i spółek z Grupy Nowy Styl – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora wynikający z zamówienia przez Panią/Pana informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany adres e-mail i/lub numer telefonu (SMS/MMS); 
  • w celu udostępnienia Pani/Pana danych kontaktowych innym spółkom z Grupy Nowy Styl w ich celach marketingowych – podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych w tym celu (w przypadku niewyrażenia zgody, Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych, usług IT oraz usług marketingowych, działającym na zlecenie Administratora, a także innym spółkom z Grupy Nowy Styl, jeżeli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych w celach marketingowych tych spółek.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 6. Wyrażoną zgodę na udostępnienie Pani/Pana danych innym spółkom z Grupy Nowy Styl w celach marketingowych można wycofać w każdym czasie, kontaktując się z Administratorem na adres e-mail [email protected].  Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia  i ograniczenia przetwarzania. 
 8. Jako że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczył(a) Pani/Pan Administratorowi, tj. do otrzymania ich od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. 
 9. Niezależnie od powyższego, w związku z tym, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka  prawnie  uzasadnionego  interesu  administratora, Nowy Styl informuje o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
 10. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 11. Podanie danych osobowych w celu marketingowym jest dobrowolne.