Adatvédelmi szabályzat

ADATVÉDELMI POLITIKA A WEBOLDALON ÉS A KÖZÖSSÉGI PORTÁLOKON

 • 1.1. Adatkezelő – NOWY STYL Sp. z o.o., székhelye: Krosno, ul. Pużaka 49, 38-400 Krosno, cégjegyzékét vezető bíróság: Rzeszówi Kerületi Bíróság, az Országos Bírósági Cégnyilvántartás XII: Gazdasági Főosztálya, cégjegyzékszáma (KRS): 0000077550, adószáma (NIP): 6840009302, statisztikai számjele (REGON): 370016299.

  1.2. Társ adatkezelők: NOWY STYL Sp. z o.o.,székhelye: Krosno,  Pużaka utca 49., 38-400 Krosno, valamint NOWY STYL. FR S.A.S., székhelye: Saint-Marcellin, Nowy Styl UK Limited, székhelye: London, Nowy Styl GmbH, székhelye: Ebermannsdorf, Nowy Styl Deutschland GmbH, székhelye Steyerberg és Nowy Styl Hungary Zrt., székhelye: Budapest, olyan körben, amelyben közösen döntenek a hírlevélre feliratkozó Felhasználók személyes adatainak kezeléséről. A Társkezelők közötti megállapodás részletei a Szabályzatban találhatók.

  1.3. Személyes adatok – egy vagy több konkrét tényezőn keresztül azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó valamennyi információ, beleértve az eszköz IP-címét, a helymeghatározási adatokat, az online azonosítót, valamint a sütik és más hasonló technológiák révén gyűjtött információkat.

  1.4. Politika – a jelen Adatvédelmi Politika.

  1.5. GDPR – az Európai  Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46. EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete.

  1.6. Szolgáltatás – az Adatkezelő által nowystyl.com címen nyújtott internetes szolgáltatás.

  1.7. Felhasználó – a Szolgáltatást látogató vagy a Politikában leírt egy vagy több funkciót, illetve szolgáltatást használó minden természetes személy.
 • 2.1. A Weboldal Felhasználó általi használatával kapcsolatban az Adatkezelő az egyes kínált szolgáltatások nyújtásához szükséges terjedelemben személyes adatokat, illetve a Felhasználó Weboldalon kifejtett tevékenységére vonatkozó információkat gyűjt. A Weboldal Felhasználó általi használata során gyűjtött személyes adatok feldolgozásának részletes elvei és céljai az alábbiakban kerülnek ismertetésre.
 • A WEBOLDAL HASZNÁLATA

  3.1. A Weboldalt igénybe vevő  személyek adatait (köztük az IP címét, illetve a cookie fájlok vagy más hasonló technológiák segítségével gyűjtött információkat) az Adatkezelő az alábbi célokból kezeli:

  3.1.1. a Weboldalon  összegyűjtött tartalmak Felhasználók rendelkezésére bocsátása – a jogalap az Adatkezelő jogos érdeke, mely a Weboldal működtetésének lehetővé tétele és az ott közzétett tartalmak Felhasználók általi megismerése (GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja);

  3.1.2. elemzési és statisztikai célok – ebben az esetben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja), mely a Felhasználók aktivitásának és preferenciáiknak elemzése az alkalmazott funkciók és nyújtott szolgáltatások javítása érdekében; ennek alapja a Felhasználó hozzájárulása a cookie fájloknak az ő végberendezésén történő tárolásához;  továbbá azok felhasználása az Adatkezelő és Megbízható Partnerei által, akiknek listája itt érhető el;

  3.1.3. a követelések esetleges megállapítása és érvényesítése, vagy azokkal szembeni védelem céljából – az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja), ami az ő jogainak védelme;

  3.1.4. az Adatkezelő és más szervezetek – Nowy Styl kapcsolt vállalkozásai – marketing céljai, a marketing célú adatkezelésre vonatkozó szabályok a „MARKETING” fejezetben kerültek részletes leírásra.

  3.2. A Felhasználónak a Weboldalon kifejtett tevékenysége, ideértve a személyes adatait is, a rendszer naplófájljaiban kerül rögzítésre (különleges számítógépes programban, mely az Adatkezelő által a szolgáltatásnyújtásra használt informatikai rendszerre vonatkozó eseményeket és intézkedéseket rögzíti idősorrendben). A naplófájlokban összegyűjtött információkat elsősorban a szolgáltatások nyújtásával összefüggésben kezelik. Az Adatkezelő technikai és adminisztratív célokból, az informatikai rendszer biztonságának és a rendszer üzemelésének biztosítása érdekében, valamint elemzési és statisztikai célokból is feldolgozza ezeket az adatokat – ebben a tekintetben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja).

  KAPCSOLATTARTÓ ADATLAPOK

  3.3. Az Adatkezelő lehetőséget biztosít kapcsolatfelvételre az elektronikus kapcsolattartó adatlapok felhasználásával. Az adatlap igénybevételéhez a Felhasználóval való kapcsolattartáshoz szükséges személyes adatokat kell megadni és választ kell adni a  kérdésre. A kapcsolatfelvétel vagy a megkeresés kezelésének megkönnyítése érdekében a Felhasználó más adatokat is megadhat. A kötelezőként megjelölt adatok megadása szükséges ahhoz, hogy a megkeresést fogadni és kezelni tudják, azok megtagadása esetén a kiszolgálás nem lehetséges. A többi adat megadása önkéntes.

  3.4. A személyes adatok kezelése az alábbi célokból történik:

  3.4.1. a feladó azonosítása és a rendelkezésre bocsátott adatlapon küldött megkeresésének kezelése – az adatlapban kötelezőként megjelölt adatok tekintetében, az adatkezelés alapja az Adatkezelő jogos érdeke, ami a feladó azonosítása és a Nowy Styl és kapcsolt vállalkozásainak szolgáltatásai vagy termékei iránt érdeklődő személyek által az adatlap segítségével megküldött megkeresés hatékony kezelése (GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja);

  3.4.2. a feladó azonosítása és a rendelkezésre bocsátott adatlapon küldött megkeresésének kezelése – az adatlapon kötelezőként nem megjelölt adatok tekintetében, az adatkezelés alapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pontja)
 • 4.1. Az adatkezelő a Felhasználók személyes adatait marketing tevékenység folytatása céljából kezeli, mely az alábbiakra terjedhet ki:

  4.1.1. marketing tartalom megjelenítése a Felhasználó számára, a Felhasználói preferenciák elemzése nélkül, a tartalomnak az elvárásaihoz való igazítása céljából (kontextus alapú reklám);

  4.1.2. a Felhasználói preferenciákhoz igazított marketing tartalom megjelenítése Felhasználó számára (behaviorális reklám);

  4.1.3. az áruk és szolgáltatások marketingjével kapcsolatos egyéb intézkedések (kereskedelmi információk továbbítása elektronikus úton és telemarketing tevékenység).

  KONTEXTUS ALAPÚ REKLÁM

  4.2. Az Adatkezelő a Felhasználók személyes adatait marketing céljából kezeli, a Felhasználók felé küldött kontextus alapú reklámmal (azaz olyan reklámmal, melynek megjelenítése előtt nem elemzik a Felhasználói preferenciákat) kapcsolatban. Ilyenkor az adatkezelés alapja az Adatkezelő jogos érdeke, ami a Nowy Styl társaság és kapcsolt vállalkozásai szolgáltatásainak és áruinak népszerűsítése, a kapcsolt vállalkozások listája itt található (GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja).

  BEHAVIORÁLIS REKLÁM

  4.3. Az Adatkezelő és a megbízható partnerei a Felhasználók személyes adatait, köztük a cookie fájlok vagy más hasonló technológiák segítségével gyűjtött adatokat, marketing céljából kezelik, a Felhasználók felé küldött behaviorális reklámmal (azaz olyan reklámmal, mely a Felhasználó preferenciáihoz igazított) összefüggésben. Ebben az esetben a személyes adatok kezelése a Felhasználók profilozását is foglalhatja magában. A profilozás fajtájától függően a Felhasználói személyes adatok kezelésének jogalapja lehet az Adatkezelő jogos érdeke, ami a Nowy Styl társaság és kapcsolt vállalkozásai szolgáltatásainak és áruinak promóciója, a kapcsolt vállalkozások listája itt található (GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja), vagy a Felhasználó által kifejezett önkéntes hozzájárulás a személyes adatainak kezeléséhez (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pontja).

  4.4. Az Adatkezelő megbízható partnereinek listája itt található.

  HÍRLEVÉL

  4.5. A Társkezelők hírlevél szolgáltatást kínálnak azoknak a személyeknek, akik erre a célra az e-mail címüket megadták (azaz a Vevőinek, Előfizetőinek, vásárok résztvevőinek). Az adatok megadása a hírlevél szolgáltatás nyújtásához szükséges, azok megtagadása esetén a hírlevél megküldése lehetetlen.

  4.6. A hírlevél szolgáltatás nyújtása a Nowy Styl és a NOWY STYL részéről való, a Felhasználó személyes adatainak feldolgozásával jár. Az FR S.A.S., székhelye: Saint-Marcellin, Nowy Styl UK Limited, székhely: London, Nowy Styl GmbH, székhelye: Ebermannsdorf, Nowy Styl Deutschland GmbH, székhelye: Steyerberg és Nowy Styl Hungary Zrt., székhelye: Budapest társ- adatkezelők, és a GDPR 26. cikke értelmében közös adatkezelést végeznek a személyes adatok felett. Ennek megfelelően a társ- adatkezelők személyes adatok közös kezeléséről szóló megállapodást kötöttek, amelyben közösen és konszenzusos módon megállapodtak a Felhasználó személyes adatainak védelme és feldolgozása tekintetében a saját feladataik teljesítésével kapcsolatos szerepekről és felelősségi körökről.

  4.7. A társ adatkezelők megállapodtak abban, hogy a közös ügyintézés hatálya alá tartozó tevékenységek közé tartozik a Weblap valamennyi nyelvi verzióján keresztül elérhető, hírlevél küldéséhez való hozzájárulás és a személyes adatoknak a hírlevélre való feliratkozási űrlap segítségével történő adatok gyűjtése és továbbítása az adott földrajzi piacra illetékes Nowy Styl társkezelőnek, valamint e személyes adatok tárolása a Nowy Styl Sp. z o.o. által kezelt és biztosított adatbázisban, továbbá a  személyre szabott tartalmú hírlevél küldése a Felhasználó által a hírlevélre való feliratkozáskor, a kiválasztott országok hírleveleire való feliratkozás megadottaknak megfelelően. Az adattovábbítás folyamatosan történik attól az időponttól kezdve, hogy a  felhasználó hozzájárul a hírlevél küldéséhez, és a hírlevélre való feliratkozási űrlapon keresztül megadja személyes adatait, valamint a hírlevél-szolgáltatás teljes időtartama alatt, illetve mindaddig, amíg a felhasználó vissza nem vonja a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulását, vagy tiltakozik a hírlevél küldése ellen. 

  4.8. A társ- adatkezelők által közösen ellátott tevékenységek tekintetében a Felhasználó az alábbiakra jogosult: hozzáférni az adatok tartalmához, valamint kérheti az adatok helyesbítését, törlését, az adatkezelés korlátozását, továbbá jogosult az adatok áthordozásához és az adatkezelés elleni tiltakozáshoz, illetve jogosult arra, hogy panaszt nyújtson be a személyes adatok védelméért felelős felügyeleti hatóságnál.

  4.9. A Felhasználójogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az ellen, hogy a társ adatkezelők feldolgozzák a személyes adatait. 

  4.10. A társ- adatkezelők a GDPR 26. cikk 1. bekezdésével összhangban  egy kapcsolattartási pontot jelölnek ki, amelyhez a Felhasználó a személyes adatok közös adatkezelők általi feldolgozásával kapcsolatos bármely kérdéssel fordulhat. A kapcsolattartási pont a Nowy Styl Sp. z o.o. társaság. Az érintettek kapcsolattartójával elektronikus úton lehet kapcsolatba lépni, az alábbi címen: [email protected] vagy hagyományos postai úton az ul. Pużaka 49, 38-400 Krosno cím alatt. A fentiektől függetlenül a Felhasználó a GDPR 26. cikk 3. bekezdése alapján érvényesítheti a GDPR szerinti jogait a társ- adatkezelők bármelyikével szemben, akik együttesen felelősek a társ- adatkezelő által kezelt személyes adatok feldolgozási tevékenységéért.

  4.11. A személyes adatok feldolgozása:

  4.11.1. A hírlevél-küldési szolgáltatás nyújtása érdekében az adatkezelés jogalapja a társ- adatkezelők jogos érdeke, mely a Nowy Styl termékmárka kínálatának, valamint az egyes társ- adatkezelők márkái népszerűsítése (GDPR 6.  cikk 1. bekezdés f) pontja);

  4.11.2. Amennyiben a Felhasználó a hírlevél keretében marketing tartalmakat kap, a feldolgozás, azon belül a profilálás alapja a társ adatkezelők jogilag törvényes érdeke (GDPR 6. cikk, 1. bek., f) pontja), mely a hírlevél formájú marketing információk fogadáshoz való hozzájárulásából ered, vagy a társ adatkezelők ügyfelei esetében a meglévő kereskedelmi/üzleti kapcsolatok fenntartásának szándékából ered;

  4.11.3. analitikai célokra és statisztikai célokra való feldolgozás - a feldolgozás jogalapja a társ adatkezelők jogos érdeke (GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja), amely a webportálon való Felhasználók aktivitását elemzi az alkalmazott funkcionalitások javítása céljából.

  4.11.4. Abból a célból, hogy lehetséges legyen a követelések meghatározása és követelése, illetve a velük szembeni védelem, - a feldolgozás jogalapja a társ adatkezelők jogos érdeke, amely a követelések meghatározása és követelése, illetve a velük szembeni védelem (GDPR 6. cikk, 1. bek., f) pontja).

  KÖZVETLEN MARKETING

  4.12. Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait arra is felhasználhatja, hogy különböző csatornákon keresztül, azaz e-mail, MMS/SMS útján vagy telefonon marketing tartalmakat továbbítson a Felhasználó felé. Az Adatkezelő ilyen tevékenységet kizárólag abban az esetben folytathat, ha a Felhasználó ehhez hozzájárult, amely hozzájárulás bármikor visszavonható, illetve az Adatkezelő azon jogos érdeke alapján, hogy az ügyfelek hozzáférjenek a meglévő kereskedelmi/üzleti kapcsolatokból származó, naprakész kereskedelmi információkhoz, beleértve az Adatkezelő marketing információit is. A személyes adatok marketing célokra történő megadása önkéntes.
 • 5.1. Az Adatkezelő a közösségi médiákban (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter) vezetett profiljait látogató Felhasználók személyes adatait kezeli. Ezen adatok kezelése kizárólag a profil vezetésével kapcsolatban történik, ideértve a Felhasználók tájékoztatását az Adatkezelő tevékenységéről, valamint különféle események, szolgáltatások és termékek népszerűsítését. Az Adatkezelő általi adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja), ami a saját márkák promóciója.

  5.2. Az Adatkezelő az alábbi eszközök segítségével nyert Felhasználói adatokat kezel: Facebook Ads Manager, Google Ad Manager és LinkedIn Campaign Manager.

  5.3. A 5.2. pontban említett Felhasználói személyes adatok kezelése az alábbi célokból történik:

  5.3.1. Az Adatkezelő termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó információk átadása Felhasználó számára (a Társ adatkezelők hírlevél szolgáltatása keretében) – az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja), ami az elektronikus úton továbbított marketing információk a Felhasználó által megadott e-mail címre és/vagy sms/mms telefonszámra küldött Felhasználói megrendeléséből adódik;

  5.3.2. Felhasználói személyes adatok átadása a Nowy Styl kapcsolt vállalkozásai részére, melyek listája itt található, marketing céljából – az adatkezelés jogalapja a Felhasználói hozzájárulás az adatok kezeléséhez (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pontja; amennyiben nem járul hozzá, az Ön személyes adatait nem kezelik).

  5.4. A személyes adatok marketing célokra történő megadása önkéntes.
 • 6.1. A cookie fájlok (sütik) olyan kis szövegfájlok, melyeket a weboldalak használhatnak annak érdekében, hogy könnyebbé tegyék a Weboldal használatát a felhasználók számára.

  Az Adatkezelő a cookie fájlokat a felhasználó berendezésén tárolhatja, ha ez a Weboldal működéséhez szükséges. Minden más fajta cookie fájlokhoz az Adatkezelőnek a Felhasználó hozzájárulására van szüksége.

  6.2. A Szolgáltatás különböző cookie fájlokat használ. Egyes cookie fájlok a Weboldalon megjelenő harmadik felek szolgáltatásai által kerülnek elhelyezésre. A Felhasználó bármikor visszavonhatja hozzájárulását a Weboldalon alkalmazott cookie fájlok használatára vonatkozó nyilatkozatában. A Weboldal keretében a következő típusú cookie fájlok kerülnek felhasználásra:

  6.2.1. Szükséges cookie fájlok – melyek hozzájárulnak a Weboldal használhatóságához azzal, hogy olyan alapfunkciókat tesznek lehetővé, mint a navigálás az oldalon és hozzáférés a weboldal biztonságos területeihez. Ezen sütik nélkül a Weboldal nem működhet megfelelően.

  6.2.2. Preferenciákra vonatkozó cookie fájlok – melyek lehetővé teszik a Weboldal számára a  megjelenésére vagy működésére vonatkozó információk megőrzését, pl. preferált nyelv vagy régió, amelyben a Felhasználó tartózkodik.

  6.2.3. Statisztikai cookie fájlok – melyek segítenek a weboldalak tulajdonosainak megérteni, hogyan járnak el az oldalon egyes felhasználók, a névtelen információk gyűjtésével és bejelentésével.

  6.2.4. Marketing cookie fájlok – melyeket a felhasználóknak a weboldalakon történő követésére alkalmaznak. A cél olyan reklámok megjelenítése, melyek lényegesek és érdekesek az egyes felhasználók számára, és annál inkább értékesek a harmadik felek, pl. kiadók és reklámkibocsátók számára.

  6.2.5. Nem besorolt cookie fájlok – olyan fájlok, melyek az egyes sütik szállítóival együtt az osztályozás folyamatában vesznek részt.

  6.3. A cookie fájlok az alábbi célokból kerülnek felhasználásra:

  6.3.1. a Weboldal oldalai tartalmának a Felhasználó preferenciáihoz való igazítása és az internetes oldalak használatának optimalizálása; ezek a fájlok különösen lehetővé teszik a Weboldal Felhasználója eszközének felismerését és a weboldal egyéni igényeihez igazított megjelenítését;

  6.3.2. statisztikák és elemzések készítése, melyek segítenek annak megértésében, hogyan használják a Weboldal Felhasználói az internetes oldalakat, ami lehetővé teszi a struktúra és tartalom javítását;

  6.3.3. marketing, tekintettel a Felhasználó felé küldött kontextus alapú (azaz olyan, melynek megjelenítése előtt nem kerül sor a Felhasználói preferenciák elemzésére) és behaviorális (azaz olyan, ami a Felhasználó preferenciáihoz igazodik) reklám alkalmazására.

  6.4. A cookie fájlok segítségével nyert személyes adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja), ami: (i) a Szolgáltatás megfelelő működésének biztosítása a szükséges cookie fájlok tekintetében és (ii) a Felhasználó hozzájárulása a cookie fájlok a végberendezésén történő mentéséhez és azok Adatkezelő és Megbízható Partnerei – akiknek listája itt található – általi felhasználásához, ami az alábbiakat foglalja magában:

  6.4.1. a Felhasználók aktivitására és preferenciáira vonatkozó statisztikák és elemzések készítése, az alkalmazott funkcionalitások és nyújtott szolgáltatások javítása céljából; és

  6.4.2. kontextus alapú (azaz olyan, melynek megjelenítése előtt nem kerül sor a Felhasználói preferenciák elemzésére) és behaviorális (azaz olyan, ami a Felhasználó preferenciáihoz igazodik) reklám Felhasználók felé küldése.

  6.5. Az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a cookie fájlok használatára vonatkozó korlátozások hatással lehetnek a Weboldal internetes oldalain rendelkezésre álló egyes funkciókra.
 • 7.1. Az Adatkezelő és Partnerei különböző megoldásokat és eszközöket használnak elemzési és marketing célokra. Az alábbiakban ezekre az eszközökre vonatkozó alapvető információk találhatók. Az ezzel kapcsolatos részletes információk az adott partner adatvédelmi politikájában találhatók.

  GOOGLE ANALYTICS

  7.2. Google Analytics cookie fájlokat a Google társaság annak elemzésére alkalmaz, hogyan használja a Felhasználó a Weboldalt, továbbá a Weboldal működésére vonatkozó statisztikák és jelentések készítéséhez. Google nem használja az összegyűjtött adatokat a felhasználó azonosítására és nem vonja össze ezeket az információkat az azonosítás lehetővé tétele érdekében. A szolgáltatással kapcsolatos adatgyűjtés körére és szabályaira vonatkozó információk az alábbi linken találhatók: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners . A felhasználó a hirdetési beállításokat közvetlenül a Google weboldalán kezelheti: https://adssettings.google.pl/ .

  GOOGLE ADS

  7.3. Google ADS olyan eszköz, mely lehetővé teszi az Adatkezelő által szervezett reklám kampányok hatékonyságának mérését, lehetővé teszi olyan adatok elemzését, mint pl. kulcsszavak vagy egyedi felhasználók száma. A Google ADS Platform lehetővé teszi a reklámjaink megjelenítését azon személyek számára, akik a múltban ellátogattak a Weboldalunkra. A fenti szolgáltatás keretében Google általi adatfeldolgozásra vonatkozó információk az alábbi linken találhatók: https://policies.google.com/technologies/ads

  FACEBOOK PIXELEK

  7.4. Facebook Pixelek olyan eszköz, mely lehetővé teszi az Adatkezelő által Facebook portálon szervezett reklám kampányok hatékonyságának mérését. Az eszköz fejlett adatelemzést tesz lehetővé az Adatkezelő tevékenységének optimalizálása céljából, ennek során a Facebook által kínált más eszközöket is használ. Facebook általi adatkezelésre vonatkozó információk az alábbi linken találhatók: https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content
   
  KÖZÖSSÉGI BŐVÍTMÉNYEK

  7.5. A Weboldal a közösségi oldalak (Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter) bővítményeit is használja. A bővítmények lehetővé teszik a Felhasználó számára, hogy a Weboldalon közzétett tartalmat a kiválasztott közösségi portálon bocsássa rendelkezésre. Bővítmények alkalmazása a Weboldal keretében azt eredményezi, hogy az adott közösségi portál információkat kap a Weboldal Felhasználó általi használatáról és ezeket az információkat az adott közösségi portálon képzett felhasználói profilhoz hozzárendelheti. Az Adatkezelőnek nincs tudomása a közösségi portálok által gyűjtött adatok céljáról és köréről. Az erre vonatkozó részletes információk az alábbi linkeken találhatók:

  7.5.1. Facebook:  https://www.facebook.com/policy.php/ 

  7.5.2. Google:  https://privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in 

  7.5.3. LinkedIn:  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL 

  7.5.4. Twitter:  https://twitter.com/en/privacy 

  7.6. HotJar olyan eszköz, mely lehetővé teszi az Adatkezelő számára a Felhasználók a Weboldalon való tevékenységére vonatkozó elemzéseket, pl. kérdőívek vagy elégedettség-kutatások segítségével, illetve névtelen információk gyűjtésével a Weboldal egyes területein végzett kattintásokról.  Az eszköz nem teszi lehetővé a Felhasználó azonosítását. HotJar segítségével gyűjtött információkra és a Felhasználó monitorozásának deaktiválására vonatkozó részletes információk az alábbi linken találhatók: https://www.hotjar.com/privacy.
 • 8.1. Az Adatkezelő általi kezelés időszaka a nyújtott szolgáltatástól és a kezelés céljától függ. Szabályszerűen az adatkezelés a szolgáltatás nyújtásának vagy a megrendelés teljesítésének, az adatlapon keresztül küldött megkeresés kezelésének ideje alatt történik, a kifejezett hozzájárulás visszavonásáig vagy az adatkezelésre vonatkozó tiltakozás eredményes benyújtásáig azokban az esetekben, amikor az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke.

  8.2. Az adatkezelés időszaka meghosszabbítható abban az esetben, amikor az adatkezelésre az esetleges követelések megállapításához és érvényesítéséhez, vagy azokkal szembeni védelemhez van szükség, ez idő után pedig az adatok csak olyan esetben és körben kezelhetők, amilyenben ezt a jogszabályok szükségessé teszik. Adatkezelési időszak után az adatok visszafordíthatatlanul törlésre vagy anonimizálásra kerülnek.
 • 9.1. A Felhasználó jogosult: az adatokhoz hozzáférni és azok helyesbítését, törlését, feldolgozásának korlátozását és átvitelét kérni, az adatkezelés ellen kifogást emelni és az adatvédelemmel foglalkozó felügyelethez panaszt intézni.

  9.2. Abban a körben, amilyenben a Felhasználói adatok kezelése hozzájárulás alapján történik, a hozzájárulás bármikor visszavonható, e célból az Adatkezelőhöz kell fordulni az alábbi címen: [email protected]. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

  9.3. A Felhasználó bármikor kifogást emelhet a marketing célú adatkezelés ellen, ha az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdeke alapján történik, illetve – a Felhasználó különleges helyzetével kapcsolatos okok miatt – más esetben is, ha az adatkezelés alapja az Adatkezelő jogos érdeke (pl. elemzési és statisztikai célok megvalósítása).

  9.4. A GDPR-ből adódó jogokra vonatkozó további információ itt található. 
 • 10.1. A szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban a személyes adatok külső szervezetek számára átadhatók, beleértve különösen az informatikai rendszerek üzemeltetéséért felelős szállítókat, IT szolgáltatókat, bankokat és fizetési szolgáltatókat, számviteli, jogi szolgáltatókat, futárokat (a megrendelés teljesítésével kapcsolatban), marketing ügynökségeket (marketing szolgáltatások területén), e-mailing szolgáltatókat, amelyek szolgáltatásokat nyújtanak a Nowy Styl kapcsolt vállalkozásai és az Adatkezelő Megbízható Partnerei (kizárólag a cookie fájlokban foglalt információk körében) számára, amelyeknek listája itt található.

  10.2. Felhasználói hozzájárulás esetén a személyes adatai átadhatók más szervezeteknek is, azok saját céljaira, ideértve a marketing célokat is.

  10.3. Az Adatkezelő fenntartja a Felhasználóra vonatkozó kiválasztott információk átadásának jogát az illetékes szervek vagy harmadik személyek számára, akik megfelelő jogalapon és a hatályos jogszabályoknak megfelelően eljárva kérik az ilyen információk átadását.
 • 11.1. Az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli adatvédelem szintje eltér az európai jog által biztosítottól. Emiatt az Adatkezelő a személyes adatokat az EGT területén kívül csak a szükséges esetben adhatja át, megfelelő védelmi fokozat biztosítása mellett, elsősorban az alábbi intézkedések révén:

  11.1.1. a személyes adatok kezelőivel való együttműködés olyan országokban, melyek vonatkozásában az Európai Bizottság megfelelő határozatot adott ki;

  11.1.2. az Európai Bizottság által kiadott standard szerződéses záradékok alkalmazása;

  11.1.3. az illetékes felügyeleti szerv által jóváhagyott, kötelező érvényű korporációs szabályok alkalmazása;

  11.2. Az Adatkezelő az adatok gyűjtése szakaszában mindig tájékoztatást ad a személyes adatok EGT-n kívüli átadásának szándékáról.
 • 12.1. Az Adatkezelő folyamatosan kockázatelemzést végez annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok általa végzett kezelése biztonságos módon történjen – mely elsősorban azt biztosítja, hogy az adatokhoz csak jogosult személyek és csak a feladataik által indokolt körben férhetnek hozzá. Az Adatkezelő arról gondoskodik, hogy a személyes adatokon végzett valamennyi művelet regisztrált legyen, és csak a jogosult dolgozók és munkatársak végezhessék.

  12.2. Az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az alvállalkozói és más együttműködő szervezetek is garanciát biztosítsanak a megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazására minden esetben, amikor az Adatkezelő megbízásából személyes adatokat kezelnek.
 • 3.1. Az Adatkezelővel kapcsolat e-mail útján vehető fel a következő címen: [email protected] vagy levélben a levelező címén: ul. Pużaka 49, 38-400 Krosno.
 • 14.1. A jelen politika folyamatosan felülvizsgálatra és szükség esetén frissítésre kerül.

  14.2. A Politika aktuális verziója 2024. május 20-től hatályos.