Levitate Catalogue

We often look for a compromise between our office and home lives. We search for solutions that allow us to create spaces that are visually exceptional, while remaining highly functional. We combine soft forms and delicate shapes with smart storage elements. The Levitate furniture system meets these needs perfectly. Thanks to its unique design, the system can also enrich every space and make it stand out. The use of natural materials, such as wood, facilitates the process of creating a user-friendly workplace. According to research, the simple presence of natural materials acts as a buffer that reduces stress and has positive influence on human well-being.1 Szukając kompromisu pomiędzy życiem w biurze a tym poza nim, poszukujemy rozwiązań umożliwiających tworzenie przestrzeni zarówno unikatowej pod względem wizualnym, jak i funkcjonalnej. Łączymy miękkie formy oraz delikatne kształty z praktycznym sposobem przechowywania. System meblowy Levitate wpisuje się w ten trend, a dzięki oryginalnemu wzornictwu może dodatkowo wyróżnić i wzbogacić niemal każdą przestrzeń. Zastosowanie naturalnych materiałów, m.in . drewna, dodatkowo sprzyja budowaniu przyjaźniejszego miejsca pracy. Badania pokazują, że obecność naturalnych elementów działa jak bufor redukujący stres i ma pozytywny wpływ na ogólne samopoczucie ¹. The art of compromise Sztuka kompromisu Jan Wertel and Gernot Oberfell are world-famous designers who can combine art with functionality. They look for design inspiration in the surrounding world – in the reality that is closest and most tangible for all of us. When designing, they try to ignore conceptual limitations. On the basis of a trial and error process driven by their experience and exceptional sense of design, they create innovative concepts that become ready-to-use, functional and eye-catching products at the next stage of design. They often use elements of building architecture, by weaving the forms of existing constructions into their projects. We have always been interested in constructions, systems and the modern design language. Because every project is different, it has its own requirements and limitations; a key thing in the whole design process is the ability to filter all the possible inspiration that comes to mind and choose only the real ideas. The aspect that makes every project unique and interesting is sometimes the overall shape of the item being designed, its surface or even a small detail. Jan Wertel i Gernot Oberfell są znani jako świadomi projektanci potrafiący łączyć sztukę z funkcjonalnością. Jak sami mówią, inspiracji do projektowania szukają w otaczającym ich świecie – w tej rzeczywistości, która jest nam wszystkim najbliższa i najbardziej namacalna. Projektując starają się ignorować ograniczenia koncepcyjne; na podstawie procesu składającego się z prób i błędów tworzą nowatorskie koncepcje, które w kolejnej fazie dzięki doświadczeniu i projektowemu wyczuciu stają się gotowym, funkcjonalnym i charakterystycznym produktem. Często w swoich projektach opierają się na architekturze budowlanej, w które wplatają formy wywodzące się z istniejących konstrukcji. Od zawsze interesowały nas konstrukcje, systemy oraz nowoczesny język projektowania. Ponieważ każdy projekt jest inny, ma swoje określone wymogi i ograniczenia, rzeczą kluczową w całym procesie tworzenia jest umiejętność przefiltrowania wszystkich możliwych inspiracji, które przychodzą do głowy i wyboru tylko tych realnych. Tym, co czyni każdy projekt wyjątkowym i ciekawym, jest czasem ogólny kształt projektowanej rzeczy, jej powierzchnia lub nawet niewielki szczegół. Designed by Jan Wertel & Gernot Oberfell

RkJQdWJsaXNoZXIy NjYyNzM2